4 saker du ska göra för att skapa en positiv kandidatupplevelse

Av Rachel Reid, konsult
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Kan du dra dig till minnes ett tillfälle när du befann dig på en för dig okänd flygplats och absolut inte hade någon aning om vart du skulle ta vägen? Eller den gången du reste till ett nytt land och försökte kommunicera med någon som inte talade samma språk som du? Jag är säker på att de flesta av oss kan föreställa oss en liknande upplevelse av att inte veta vart vi ska ta vägen, att inte kunna läsa skyltarna eller gå vilse. Du fattar poängen. Information och tydliga instruktioner är viktiga för att man ska få en övergripande positiv upplevelse (även om det såklart kan bli en del bra historier när man hamnar vilse när man är ute och reser). Detsamma kan sägas om kandidater när de söker ett nytt jobb. 

Varför skapa en positiv kandidatupplevelse? Din organisation kan förlora potentiella medarbetare om bra kandidater som kan passa bra för de roller du har att tillsätta känner sig vilsna och får en negativ upplevelse under anställnings-/rekryteringsprocessen.

Här är fyra sätt du kan hjälpa till att skapa en positiv kandidatupplevelse:

1. Var synlig för rätt målgrupp

För det första måste din platsannons vara synlig och lätt att hitta för potentiella kandidater. Det här kan verka självklart, men du ska också se till att du är synlig för rätt målgrupp. Till exempel finns det många jobbsajter som riktar in sig på en viss målgrupp. Ta reda på vilka ställen som passar bäst för din ideala sökande och rikta in din platsannons för att hitta rätt kandidater. Detta kommer att bidra till att öka kandidatupplevelsen genom att se till att din platsannons är lättillgänglig för potentiella kandidater som letar efter din typ av roller.

2. Var konsekvent

Ha en konsekvent rekryteringsprocess. Folk pratar, och eftersom information färdas med ljusets hastighet på internet vill du säkerställa att alla kandidater behandlas lika. Kandidaterna kan också komma att publicera recensioner om ditt företag, inklusive information om rekryteringsprocessen. Du vill inte att någon som läser någon av de här recensionerna eller pratar med någon annan som sökt samma tjänst ska få reda på att stegen skilde sig åt. Här är ytterligare fyra anledningar till att det är viktigt med en konsekvent rekryteringsprocess.

3. Ge en tydlig arbetsbeskrivning

Se till att arbetsbeskrivningen innehåller en översikt över tjänsten och listar alla de grundläggande kvalifikationer som krävs för rollen. Kandidaten ska få en god uppfattning om vad jobbet kommer att innebära genom att läsa beskrivningen. Du behöver inte ta med alla detaljer om jobbet, men se till att ha med tillräckligt med information för att skapa en tydlig bild av typen av roll. Som bästa praxis ska alla grundläggande kvalifikationsfrågor som ingår i ansökan inkluderas i arbetsbeskrivningen. Du kan till och med ta det ett steg längre med realistiska jobbförhandsgranskningar. 

4. Kommunicera, kommunicera och kommunicera!

Det finns många anledningar till att skapa en automatiserad rekryteringsprocess, men det är också viktigt att kandidaterna känner att de inte bara är en siffra. Något så litet som att skicka ett mejl som innehåller kandidatens namn kan göra skillnad. Till andra sätt att kommunicera effektivt hör att skicka avslagsbrev i rätt tid, att låta kandidaten veta att ansökan har tagits emot och att informera kandidaten om nästa steg i processen. När kandidaterna väl kommer till intervjun kan steg som att ge en introduktion till intervjuprocessen, att berätta för dem vad de kan förvänta sig och att fråga om kandidaten har några frågor räcka långt.

Genom att följa dessa fyra tips kan du bidra till att skapa en positiv upplevelse för kandidaterna samt skapa positiva resultat för din organisation, såsom minskad personalomsättning, bättre medarbetarengagemang och en starkare kandidatpool. 

Förbättra rekryteringseffektiviteten, ändamålsenligheten och kandidatupplevelsen

En praktisk rådgivande guide för 2022 och framöver

Att hitta bra talanger är en kamp. Den intensiva, världsomspännande konkurrensen om rätt talang kräver att organisationer utformar bättre, friktionsfria rekryteringsprocesser.

Ladda ner vår rådgivande guide för att förstå hur du bygger en bättre rekryteringsprocess 2022. Du kommer att kunna läsa mer om:
 

  • Hur man verkligen behandlar rekrytering som en dubbelriktad process
  • Vilka de nya förväntningarna är på talent acquisition och rekryteringschefer
  • Hur man maximerar process och effektivitet

 
Forskning har visat att 83 % av de sökande säger att en negativ rekryteringsupplevelse skadar deras bild av organisationen. Med de rådande marknadsvillkoren för kandidaterna har organisationerna inte råd en med en allt annat än optimal rekryteringsprocess.

Vår rådgivande guide visar dig några av de viktigaste övervägandena för att förbättra effektiviteten, ändamålsenligheten och kandidatupplevelsen.

Ladda ner nu
improving hiring efficiency and candidate experience cta advice guide cover
Decoration