Starbucks

Möjliggöra goda prestationer utifrån ett mänskligt perspektiv

Kundutmaning

 

Under 2015 sökte Starbucks EMEA en partner för att utveckla sin ledarskapsförmåga i hela EMEA-regionen. Med syftet att fostra talang, höja prestationer och anpassa ledargemenskapen med deras 2020-strategi för att aktivera ett ledarskapsklimat som möjliggjorde deras mål att bli prestationsdrivna utifrån ett mänskligt perspektiv.

Lösning

 

Vi var glada över att bli utvalda som partner baserat på våra gemensamma värderingar och vår förmåga att tillämpa emotionell intelligens för att driva ledarskap och butiksklimat, samt att visa detta genom service- och lönsamhetskedjan (SPC). Sedan 2015 har vi designat och levererat över 15 talang- och ledarutvecklingsprogram för vice vd:ar, styrelsemedlemmar, distriktschefer och chefer inom hela EMEA-verksamheten.

Med emotionell intelligens, 360-element och Leadership Climate Indicator som gemensamma element – samt moduler om att leda sig själv, leda andra och leda organisationen – har vi skapat ett gemensamt språk för att möjliggöra ett bra ledarskap för anställda inom hela verksamheten

Resultat

 

Återkopplingen från programmen har varit överväldigande positiv med högre ledare som säger att ”det här har varit den bästa fortbildningen i min karriär”. Blandningen av personliga insikter och organisatoriskt lärande samt gemenskapen bland ledare har lett till en ökning på över 50 % av de interna befordringarna sedan programmets start. Data om ledarskapsklimatet används för att driva initiativ för organisationsutveckling och Starbucks försöker nu integrera emotionell intelligens på team- och butiksnivå. Dessutom anses våra Leading 2020-program vara flaggskeppsprogram inom hela den globala verksamheten, med pilotprojekt planerade i USA och Fjärran Östern under 2017.