Telefonica

Påskynda europeisk talangutveckling

Kundutmaning

 

Telefonica har ett årligt talangutvecklingsprogram för noggrant utvalda vd:ar på nivå 2 och 3. Detta för att kollektivt påskynda utvecklingen av dessa individer för att bättre göra det möjligt för dem att uppfylla och öka sin potential. Även om föregående års talangprogram hade varit framgångsrikt ville HiPo-teamet tillhandahålla insatser som ledde till mer betydande självmedvetenhet och ihållande förändringar.

Lösning

 

Telefonica anlitade Talogy för att samarbeta med dem vid utformningen och leveransen av 2014-års talangprogram för europeiska operativa företag (från Storbritannien, Spanien och Tyskland). Detta genom att sätta emotionell intelligens i hjärtat av programmet. Programarkitekturen var på 9 månader och baserades på principen om att ”leda inifrån och ut” – att börja med att leda jaget, sedan leda team och slutligen leda organisationen. Detta genom att använda vår uppsättning verktyg för att påskynda självmedvetenhet och betona affärstillämpningen av emotionell intelligens mellan moduler.

Resultat

 

Över 80 % av delegaterna bedömde programmet som ”enastående” och 100 % skulle rekommendera det till andra. Verksamheten får flera fördelar av detta: färre personer lämnar företaget, planeringen för generationsväxling blir enklare samt att det skapas tvärkulturella nätverk och engagerade inspirerande ledare anpassade till Telefonicas strategiska och kulturella mål. Dessutom förs två av tre företagsstarter vidare av verksamheten som livskraftiga intäktsgenererande möjligheter. Programmet genomfördes under en period av betydande förändringar och många delegater rapporterade påtaglig avkastning på investeringar i förhållande till fördelarna från talangprogrammet för att hantera personlig och organisatorisk motståndskraft och övergång, och även för teamen.