Rydon

Benchmarking är styrkan i den nuvarande talangpoolen

Rydon Construction, Rydon Homes och Rydon Maintenance grundades 1978 och deras verksamheter omfattar allmänentreprenad, renovering, sanering, korssubventionering, förnyelse, fastighetsunderhåll samt byggande av bostäder och kommersiella fastigheter.

Utmaningen

Med tanke på planeringen för generationsväxling fick vi i uppdrag att utforma och underlätta en rigorös, objektiv process med ett bedömnings- och utvecklingscenter för att ge styrelsen en tydlig känsla av att den nuvarande talangpoolen har de grundläggande styrkor som krävs. Specifikt syftade projektet till att:

 

  • utforma en kostnadseffektiv bedömningslösning som kommer att stödja utvecklingen av mellanchefer. Det skulle bygga på intern och personlig utforskning av karriärmotivation
  • jämföra dessa chefer mot vår ledarskapsmodell LIVED® med hjälp av en blandning av psykometriska och beteendemässiga bedömningsmetoder som också har kartlagts mot Rydons ledarskapskompetenser
  • tillhandahålla en evidensbaserad plattform för design och tillhandahållande av individuella utvecklingsprogram och/eller grupputvecklingsprogram.
Decoration

Lösningen

 

1. Förhandsbedömning

Vi arbetade med Rydon för att förstå deras verksamhetskontext, inklusive krav från marknaden, strategi, kultur och ledarroller. Detta gav bakgrunden till hur LIVED skulle tillämpas för maximal framgång och lät oss fastställa rätt riktpunkter.

Vi hade direktkontakt med deltagarna för att säkerställa att de är lämpligt förberedda för processen och ordnade så att de kunde genomföra de psykometriska bedömningarna online.

 

2. Bedömningsdag

Bedömningsdagen inleddes med en två och en halv timme lång djupgående intervju som utforskade deltagarnas karriärhistoria, ambitioner och motivationer samt fastställde deras styrkor och utvecklingsbehov. Under denna session fick cheferna en fullständig förståelse för sina psykometriska profiler. På eftermiddagen deltog de i en två och en halv timme lång affärssimulering/presentationsövning, som genomfördes personligen.

 

3. Efter bedömningen

Efter att ha avslutat bedömningsdagen skapade vår konsultpsykolog en omfattande LIVED-ledarskapsbedömning och utvecklingsrapport. Detta delades sedan med deltagarna under en individuell återkopplingssession med coachning i utvecklingssyfte och följdes upp med individuella samtal med en HR-affärspartner och gruppens VD.

Resultaten

 

  • Bedömningen gav ”rätt nivå av utmaning” för 71 % av deltagarna.
  • 77 % av deltagarna bedömde kvaliteten på återkopplingen som bra eller utmärkt.
  • 100 % av deltagarna kände att de nu var ”helt eller till största delen medvetna” om sina styrkor och utvecklingsbehov.