Vi presenterar Talogy

Decoration

Vi är nu Talogy.

Idag lanseras PSI Talent Management sitt nya varumärke för världen. Titta på den korta videon och se vårt varumärke komma till liv.

När den perfekta platsen mellan psykologi och teknologi hittas, uppenbarar sig talang.

Peter Celeste, vd för Talogy

Varför ett nytt varumärke

”Se dig omkring. Allting förändras. Allt på denna jord är i ständig utveckling, förfining, anpassning, förbättring och förändring …” Dr. Steve Maraboli

Vi på Talogy gillar att ligga steget före. Våra mål för utveckling, förbättring och anpassning har alltid varit ambitiösa. Talogy blir nu det nya hemmet för 16 förvärv. Med vart och ett av dessa tillskott utökade vi vår globala räckvidd, portfolio av briljanta människor, modern teknologi och vetenskapsstödda lösningar, vilket stärkt vad i kan erbjuda talanger och organisationer.

Vi har mer än 75 års erfarenhet av att identifiera och utveckla de bästa talangerna genom en kraftfull kombination av psykologi och teknologi som gör att vi kan vägleda organisationer genom unika talangutmaningar med rådgivning som grundas i data och erfarenhet. Det är vårt innovationsfokus som driver vårt mål om ständiga förbättringar.

Vi ville ha ett varumärke som bättre representerar de vi är idag – en global leverantör av lösningar inom talent management, men vi funderade också på vad som saknades på marknaden inom talent management. Vi återvände hela tiden till två saker som identifierades som nyckelkomponenterna för att uppdaga talang: psykologi och teknologi.

Kraften av psykologi och teknologi

När saker betraktas från flera motsatta vinklar uppenbaras en mer heltäckande bild.

Vi vet att både psykologi och teknologi är avgörande för ett effektivt system inom talent management. Teknologi hjälper organisationer att vara mer agila och att arbeta smartare. Psykologi ger den vetenskap och data som behövs för att styrka rekryterings- och utvecklingsbeslut. Men när de kombineras blir effekten rent ut sagt magnetisk. Det skapar en kinetisk energi som avslöjar helheten.

Så vi visste att vi behövde röra om i paradigmet ”vetenskap eller teknologi” och skapa en förening av båda. Talogy ser till att krafterna inom psykologi och teknologi är i ständigt samspel och avslöjar oväntade saker om den talang och de organisationer vi analyserar. Vi bryr oss oerhört mycket om våra kunder och ger snabba svar samtidigt som vi säkerställer långsiktiga resultat. Vi tar det vi vet om mänskligt beteende och omvandlar det till predicerande bedömningar. Vi ger inte bara råd till kunder om bästa praxis, utan vi hjälper dem att bygga upp en bättre organisationskultur genom effektiva rekryterings- och utvecklingsbeslut.

Vi är eviga studenter, ständigt sökande efter ny kunskap. Vi engagerar oss i att upptäcka nya koncept och implementera nya strategier. Vi strävar efter att röra om i grytan och förse våra kunder med lösningar i världsklass. Det är den här kombinationen som särskiljer oss i vårt arbete att lösa komplexa utmaningar inom talent management.

Vad är ett namn?

Vi var ute efter någonting minnesvärt. Men vi ville också ha ett namn som var meningsfullt, som ger insikt i vilka vi är och hur vi löser era specifika utmaningar. Vårt varumärke representerar kraften i att kombinera psykologi och teknik för att skapa rätt talanglösning.

Så vad betyder egentligen Talogy? Om du inte har gissat det så är -ologi ”vetenskapen om eller studien av.” Det är den gemensamma nämnaren mellan psykologi och teknologi. Lägg till vårt expertområde Talang så får du Talogy.

Talang + Psykologi + teknologi = Talogy

Välkommen till Talogy

När det sker så mycket förändringar är det viktigt att lyfta fram det som förblir detsamma. Oavsett om ni tar kontakt med oss för att få hjälp att välja ut den bästa talangen, utveckla era medarbetare på bättre sätt eller förbättra er organisationskultur, så kommer vi att fortsätta att samarbeta med er för att uppnå dessa mål. Här finns en kortfattad sida med vanliga frågor.

Vi är mänskliga. Vi är autentiska. Vi är engagerade i att hjälpa organisationer att identifiera, utveckla och behålla de främsta talangerna. Och vi är redo att göra det på ett helt nytt sätt.

Vi är Talogy.