4 HR-principer från Toyota-kulturen

Av Kevin Klinvex, grundare av Select International
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Toyota-kulturen är något många organisationer strävar efter att replikera. Processer införs för att skapa och upprätthålla en lean kultur. Ett problem är att alla inte trivs i en lean arbetsmiljö. Faktum är att det är många som inte gör det.

Det många organisationer till slut kommer fram till är att utan en rekryteringsprocess som klart och tydligt identifierar anställda som utmärker sig i en lean miljö tar de bara itu med halva problemet. Anledningen är mycket enkel. Lean-miljöer kräver högre nivåer av energi, problemlösning, samarbete och ständiga förbättringar. Anställer man personer som fungerar bäst i en mycket strukturerad, icke-kollaborativ miljö, innebär det problem om man ska bygga en högpresterande, lean organisation.

Michael Hoseus, medförfattare till bästsäljaren Toyota Culture, The Heart and Soul of the Toyota Way, har följande att säga i frågan:

“De flesta företag missar att se blodomloppet för TPS – HR-filosofierna och -strategierna som får det hela att fungera på Toyota.” Toyota har alltid förstått vikten av att rekrytera och utveckla anställda med kapaciteten att lyckas.

För att en organisation verkligen ska kunna utveckla en kultur som liknar Toyotas måste organisationen överväga att implementera följande viktiga HR-principer:

  1. Definiera de kompetenser (beteenden/personlighetsdrag) de anställda måste ha, (t.ex. teamarbete, känsla för kvalitet, arbetstempo, arbetsmoral, ständiga förbättringar, problemlösningsförmåga, jobbpassformsmotivation, kommunikation, integritet)
  2. Anställ endast personer som har de här kompetenserna
  3. Erbjud alla anställda lean system och utbildning. Uppmuntra hög prestation genom att kommunicera värdet och inkludera det i ditt system för prestationshantering.
  4. Coacha och flytta sedan de individer som vägrar att ta till sig din högpresterande kultur.
  5. Med tiden kommer du att ersätta de som inte kan eller vill arbeta i en lean miljö med människor som växer och omfamnar hög prestation. Samtidigt skickar du ett budskap om att lean är viktigt.

    I 30 år har Toyota inte avvikit från sin grundläggande övertygelse att det första steget i att bli en lean organisation är att anställa för lean.

    Det här är ett exempel på vad vi diskuterade på vårt seminarium, “Applying Toyota’s Proven Methods for Hiring and Developing a World-Class Workforce,” som ägde rum i Atlanda fredagen 20 maj 2011.

Att ta itu med volymrekryteringar med intelligent varierad bedömning

Hur kan intelligent varierad bedömning förbättra din kandidatresa och spara tid?

När organisationer vill bedöma potentiella anställda på en rad olika områden har de traditionellt sett varit tvungna att utsätta kandidaterna för en utdragen bedömningsprocess, ofta med långa luckor mellan varje typ av bedömning och flera fall av potentiellt inkonsekvent återkoppling.

 

Idag har organisationerna möjlighet att leverera en enda bedömning till sina kandidater, vilket ger en mycket mer strömlinjeformad, giltig och inkluderande process.

 

Framsteg inom bedömningstekniken gör det nu lättare att använda varierade bedömningar, samtidigt som de hjälper till att underbygga en positiv kandidatupplevelse genom en massiv minskning av tiden mellan inledande testning och slutgiltigt beslut, med stöd av en tydlig och koncis återkopplingsprocess.

 

I denna rådgivande guide diskuteras dessa områden mer i detalj, tillsammans med några praktiska exempel på hur Talogy har hjälpt organisationer att ta till sig dessa nya processer.

 

Använd intelligenta varierade bedömningar för att förbättra din rekryteringsprocess.

Ladda ner nu
tackling volume hiring with intelligent blended assessment cta advice guide cover
Decoration