Skap en robust arbeidsstyrke med spørreskjemaet om motstandsdyktighet

Skap en robust arbeidsstyrke med spørreskjemaet om motstandsdyktighet

Skap en robust arbeidsstyrke med spørreskjemaet om motstandsdyktighet

Motstandsdyktighet er en persons evne til å kunne håndtere press, motgang, utfordringer og endringer for å oppnå og opprettholde maksimal personlig effektivitet. En viktig kvalitet for bedre jobbytelse i dagens arbeidssamfunn.

Decoration
Snakk med en Talogy-talentekspert

Få frem motstandsdyktigheten i organisasjonen din

Spørreskjemaet om motstandsdyktighet fokuserer på aspektene ved et individs psykologiske motstandsdyktighet, tankemønstre og atferd som påvirker vedkommendes evne til å reagere positivt på motgang og utfordringer. Talogys spørreskjema om motstandsdyktighet har stor verdi og innvirkning for en rekke talent management aktiviteter, inkludert:

 • Velværetiltak
 • Tiltak for håndtering av endringer
 • Coaching
 • Seminarer for selvutvikling
 • Blandet læring
 • Utvikling av høyt potensial
 • Tiltak for stressmestring
 • Talentvurdering
 • Administrasjons- og lederutvikling
 • Omplassering, omorganisering eller nedbemanning

 

Nå som vi er tilbake til hverdag etter koronapandemien, er det viktigere enn noen gang å utvikle motstandsdyktighet. Forskning har vist at høye nivåer av motstandsdyktighet betyr at arbeidstakere er:

 • 43 % mer produktive
 • 47 % mer engasjerte på jobb
 • Har to ganger større sannsynlighet for å bli værende i den nåværende organisasjonen sin
 • Har tre ganger større sannsynlighet for å oppleve mer velvære

Motstandsdyktighet på jobb 

Motstandsdyktighet kan vurderes og utvikles på mange måter:

 • Personlig coaching: Fokuserte økter som hjelper enkeltpersoner med å utvikle motstandsdyktigheten sin
 • Seminarer: Gruppeøkter for å fornye kunnskapen til flere arbeidstakere
 • Velværeprogrammer: Bygget inn i større velværeprogrammer, og kan involvere apper eller e-læring
 • Utvelgelsesintervjuer: Utforskende intervjuer i utvelgelser som gjøres før eller etter ansettelsene

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvorfor velge spørreskjemaet om motstandsdyktighet

Vi er ikke psykologi eller teknologi – vi er en blanding av begge.

Psykologi

 • checkmark in circle icon
  Tilby utprøvde strategier:

  Spørreskjemaet om motstandsdyktighet hjelper folk med å forstå og utvikle psykologiske strategier og ressurser for å håndtere utfordringer, endringer og utbrenthet.

 • convert icon
  Forstå den større sammenhengen:

  Data som samles inn med spørreskjemaet om motstandsdyktighet kan gi informasjon til strategiske initiativer som velværeprogrammer, kulturendringer og lederutviklingsprogrammer.

Teknologi

 • balanced outlook icon
  Lage en sammenhengende talentstrategi:

  Med TalogyTech blir spørreskjemaet om motstandsdyktighet mobilvennlig og tilgjengelig, og kan enkelt integreres i flere talentvurderingsaktiviteter for å bidra til å skape en mer robust arbeidsstyrke.

 • 360 icon
  Få enkel og grei opplæring:

  Opplæring med spørreskjemaet om motstandsdyktighet er engasjerende, leveres virtuelt og er lett tilgjengelig globalt.

Hva du trenger å vite om spørreskjemaet om motstandsdyktighet

 • Spørreskjemaet kan fylles ut på bare ti minutter
 • 54 spørreskjemaelementer
 • Sertifisering kreves
 • Kan brukes til utvikling eller utvelgelse

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration
Keyline Decoration
Måler åtte skalaer for motstandsdyktighet
 • Selvtillit

 • Optimisme

 • Målrettethet

 • Tilpasningsevne

 • Utfordringsorientering

 • Oppfinnsomhet

 • Emosjonell regulering

 • Søking etter støtte

Jeg mener at motstandsdyktighet er et sentralt tema både i dag og langt inn i fremtiden, og vi har store forventninger til hva vi kan oppnå med dette verktøyet i virksomheten.

HR Director Learning & Talent Development

Global FMCG