Bygg en resilient arbetsstyrka med Resilience Questionnaire

Bygg en resilient arbetsstyrka med Resilience Questionnaire

Bygg en resilient arbetsstyrka med Resilience Questionnaire

Resiliens är en persons förmåga att anpassa sig till press, motgångar, utmaningar och förändring på ett positivt sätt för att uppnå och upprätthålla maximal effektivitet. En viktig egenskap för bättre arbetsprestationer i dagens yrkesvärld.

Decoration
Prata med en talangexpert från Talogy

Skapa resiliens i er organisation

Resilience Questionnaire fokuserar på aspekter av en persons psykologiska resiliens, tankemönster och beteende, som alla påverkar personens förmåga att reagera positivt på motgångar och utmaningar. Talogys Resilience Questionnaire ger ett stort värde och genomslag i en rad olika områden inom talent management, bland annat:

 • Initiativ kring välbefinnande
 • Förändringshantering
 • Coachning
 • Självutveckling
 • Blended learning
 • Utveckling av hög potential
 • Stresshantering
 • Färdighetsbedömning
 • Lednings- och ledarskapsutveckling
 • Omplacering, omstrukturering eller nedskärning

 

I dagens värld, efter pandemin, är det viktigare än någonsin att utveckla resiliens. Forskning har visat att höga nivåer av resiliens innebär att anställda är:

 • 43 % mer produktiva
 • 47 % mer engagerade i arbetet
 • 2 gånger så sannolika att stanna kvar i sin nuvarande organisation
 • 3 gånger så sannolika att uppleva större välbefinnande

Resiliens i arbetet 

Resiliens kan bedömas och utvecklas på många sätt:

 • Individuell coachning: Fokuserade sessioner som hjälper personer att utveckla sin resiliens
 • Seminarier: Gruppsessioner för att hjälpa flera anställda utveckla sina färdigheter
 • Företagshälsovård: Inbyggt i bredare program av företagshälsovård, med möjlighet att integrera appar eller e-utbildning
 • Urvalsintervjuer: Utforskande intervjuer vid urval före eller efter anställning

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Varför Resilience Questionnaire?

Vi är inte psykologi eller teknologi – vi är en kombination av båda.

Psykologi

 • checkmark in circle icon
  Tillhandahåll beprövade strategier:

  Resilience Questionnaire hjälper människor att förstå och utveckla psykologiska strategier och resurser för att navigera utmaningar, förändring och utbrändhet.

 • convert icon
  Förstå helheten:

  Data som samlas in med Resilience Questionnaire kan erbjuda information för strategiska initiativ som företagshälsoprogram, kulturförändring och ledarskapsutvecklingsprogram.

Teknologi

 • balanced outlook icon
  Utforma en enhetlig talangstrategi:

  Med TalogyTech är Resilience Questionnaire mobil-kompatibel, tillgänglig och enkel att integrera i er assessmentprocess för att underlätta utvecklingen av en mer resilient personalstyrka.

 • 360 icon
  Få enkel utbildning:

  Utbildningen för Resilience Questionnaire är engagerande, virtuell och enkel att komma åt globalt.

Vad ni behöver veta om Resilience Questionnaire

 • Frågeformuläret kan fyllas i på bara 10 minuter
 • 54 frågor
 • Certifiering krävs
 • Kan användas för utveckling eller urval

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration
Keyline Decoration
Mäter 8 skalor som rör motståndskraft
 • Självtillit

 • Optimism

 • Målinriktning

 • Anpassningsförmåga

 • Utmaningsinriktning

 • Påhittighet

 • Känsloreglering

 • Stödsökande

Jag tror verkligen att motståndskraft är en nyckelfråga, både idag och långt in i framtiden, och vi har stora förväntningar på vad vi kan uppnå med detta verktyg i hela verksamheten.

HR Director Learning & Talent Development

Global FMCG