Arbeidets fremtid: hvordan tiltrekke og ansette topptalenter

Skrevet av Katherine Maynard, konsulentdirektør
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Når vi kommer ut av det som utvilsomt har vært en av de største utfordringene vår verden har stått overfor i nyere tid, sliter vi nå med motstridende prioriteringer som HR-profesjonelle. Selve pandemien har ført til grunnleggende endringer i arbeidsmarkedet, med mange mennesker som revurderer jobbens rolle i livet. Når vi justerer, gjenoppretter og bygger opp igjen, er det verdifulle lærdommer som kan læres ved å se tilbake på det som hjalp oss med å overleve 2020 og ved å vurdere det grunnleggende i talentledelsespraksis i fremtidens arbeidsverden.

Kjernefokusområdene er ikke nye for noen av oss, med organisasjoner som trenger å:

  • Undersøk og velg de riktige personene for å maksimere produktivitet og lønnsomhet
  • Utvikle og engasjere ansatte for å møte deres potensiale og drive organisk vekst
  • Optimaliser talentpipeline
  • Bygg lederskap for å overvinne fremtidige utfordringer

Det er lett å miste disse målene av syne nå som vi må gjøre alt dette mens vi tar tak i nye hybride arbeidsmodeller, omfavner nye og forskjellige teknologier, vurderer mangfold og inkludering, og står overfor enten en tilstrømning eller mangel på talent.

Så hvordan ansetter du de riktige kandidatene for nå og for fremtiden?

Start med å stille deg selv følgende spørsmål…

  • Hva gjorde det mulig for deg å overleve 2020?
  • Hvis du visste det du vet nå, hva kunne du ha gjort annerledes for å fremtidssikre organisasjonen din?
  • Med det i tankene, hva kommer til å være avgjørende for suksessen din når du gjenoppbygger og gir energi til virksomheten din?

Basert på våre observasjoner, er dagens største ansettelsesutfordringer mangel på kompetanse, den konkurransedyktige markedsplassen, vanskeligheter med å tiltrekke topptalenter, revurdere vurderingsprosessen og ansettelse for DE&I. I tillegg har noen av de kompetansene som en gang var en nødvendighet på arbeidsplassen blitt foreldet. Dette rydder veien for ny kompetanse som ansatte bør ha i denne post-pandemiske verden.

Vi vet at dette kan høres ut som en skremmende oppgave, men vi vil ikke at dette skal høres ut som om alt er undergang og dysterhet! Det er gode nyheter: disse endringene er ikke uoverkommelige.

Når du reflekterer over disse spørsmålene og det skiftende talentlandskapet, er det fem områder som vi mener er nøkkelen til vellykket ansettelse i fremtidens arbeidsverden. Last ned nettseminaropptaket vårt for å finne ut hva de er og hvordan du kan komme i gang med å implementere disse initiativene i organisasjonen din.

Den fortsatte betydningen av kompetanser

Ta bedre talentbeslutninger nå og for fremtiden.

Dagens arbeidsverden er preget av kontinuerlige endringer, noe som utgjør en stor utfordring for organisasjoner når de ansetter og forvalter sin viktigste ressurs: deres ansatte. Kompetanser gir en enkel, tydelig og observerbar måte å måle ytelse og finne ut hvordan det ser ut i en jobb.
 

  • Hvordan vet du hvilke kompetanser det er viktigst å fokusere på i dag?
  • Hvordan kan du fremheve nøkkelkompetanse for morgendagens arbeidsstyrke?
  • Hva er poenget? Er kompetansen fortsatt relevant?

 
Forstå hvordan et velfungerende, fremtidsrettet kompetanserammeverk kan gi klar, nøyaktig innsikt for talentmåling – både for dagens arbeidsverden og for fremtidens skiftende krav.

Finn ut hvordan kompetanse fortsatt er avgjørende for ansettelsesstrategien din – last ned whitepaperet nå.

Last ned nå
Decoration