zoekopdracht

De toekomst van werk: het aantrekken en aannemen van toptalent

Geschreven door Katherine Maynard, Consulting Director
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

Nu we opkrabbelen uit wat ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen is geweest waarmee onze wereld de laatste tijd te maken heeft gehad, worstelen we als HR-professionals met tegenstrijdige prioriteiten. De pandemie zelf heeft geleid tot fundamentele verschuivingen op de arbeidsmarkt, waarbij veel mensen de rol van werk in hun leven opnieuw hebben geëvalueerd. Terwijl we ons aanpassen, herstellen en heropbouwen, kunnen we waardevolle lessen leren door terug te blikken op wat ons heeft geholpen 2020 te overleven en door na te denken over de grondbeginselen van talentmanagement in de toekomstige wereld van werk.

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn niet nieuw voor ons, met organisaties die:

  • De juiste mensen moeten screenen en selecteren om productiviteit en winstgevendheid te maximaliseren
  • Werknemers moeten ontwikkelen en betrekken om hun potentieel te verwezenlijken en organische groei te stimuleren
  • De talentpijplijn moeten optimaliseren
  • Leiderschapscapaciteit moeten opbouwen om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden

Het is gemakkelijk om deze doelstellingen uit het oog te verliezen nu we dit allemaal moeten doen terwijl we te maken krijgen met nieuwe hybride werkmodellen, nieuwe en andere technologieën moeten omarmen, diversiteit en inclusie in overweging moeten nemen, en te maken krijgen met een instroom of een schaarste van talent.

Dus, hoe neemt u de juiste kandidaten aan voor nu en voor de toekomst?

Begin met uzelf de volgende vragen te stellen.…

  • Wat stelde u in staat om 2020 te overleven?
  • Als u toen wist wat u nu weet, wat had u dan anders kunnen doen om uw organisatie toekomstbestendig te maken?
  • Wat is, met dat in gedachten, van cruciaal belang voor uw succes als u uw bedrijf opnieuw opbouwt en nieuw leven inblaast?

Uit onze waarnemingen blijkt dat de grootste uitdagingen bij het werven van personeel vandaag de dag zijn: een tekort aan vaardigheden, de concurrentie op de markt, moeilijkheden bij het aantrekken van toptalent, een heroverweging van het assessmentproces en werving voor DE&I. Bovendien zijn sommige competenties die ooit noodzakelijk waren op de werkplek, verouderd. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe competenties waarover werknemers in deze wereld na de pandemie moeten beschikken.

We weten dat dit als een ontmoedigende taak kan klinken, maar we willen u niet het gevoel geven dat het allemaal kommer en kwel is! Er is goed nieuws: deze veranderingen zijn niet onoverkomelijk.

Als u nadenkt over deze vragen en het veranderende talentlandschap, zijn er vijf gebieden die volgens ons de sleutel vormen tot succesvolle werving in de toekomstige wereld van werk. Download de opname van onze webinar om te weten te komen wat deze zijn en hoe u een vliegende start kunt maken met de implementatie van deze initiatieven in uw organisatie.

Het blijvende belang van competenties

Neem betere beslissingen over talent, nu en voor de toekomst.

De huidige arbeidswereld wordt gekenmerkt door voortdurende verandering, wat organisaties voor een grote uitdaging stelt bij het werven en beheren van hun belangrijkste hulpbron: hun mensen. Competenties bieden een eenvoudige, duidelijke en observeerbare manier om prestaties te meten en te bepalen hoe goed eruitziet binnen een bepaalde functie.
 

  • Hoe weet u welke competenties vandaag belangrijk zijn om u op te concentreren?
  • Hoe kunt u de sleutelcompetenties voor het personeelsbestand van morgen onder de aandacht brengen?
  • Wat is het nut? Zijn competenties nog relevant?

 
Begrijp hoe een goed functionerend, toekomstgericht competentiekader duidelijke, nauwkeurige inzichten kan verschaffen voor talentmeting – zowel voor de huidige wereld van werk, als voor de veranderende eisen van de toekomst.

Ontdek hoe competenties nog steeds cruciaal zijn voor uw wervingsstrategie – download de whitepaper nu.

Nu downloaden
Decoration