Framtidens arbete: hur man attraherar och rekryterar topptalanger

Av Katherine Maynard, konsultdirektör
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Nu när vi håller på att ta oss ur vad som utan tvekan har varit en av de största utmaningarna vår värld har ställts inför på senare tid brottas vi med motstridiga prioriteringar som HR-specialister. Pandemin i sig har lett till grundläggande förändringar på arbetsmarknaden, där många människor omvärderar arbetets roll i sina liv. När vi anpassar, återhämtar oss och bygger upp igen, finns det värdefulla lärdomar som kan dras genom att se tillbaka på vad som hjälpte oss att överleva 2020 och genom att beakta grunderna för talent management-praxis i framtidens arbetsvärld.

De grundläggande fokusområdena är inte nya för någon av oss, med organisationer som behöver:

  • Gallra fram och välja rätt personer för att maximera produktivitet och lönsamhet
  • Utveckla och engagera medarbetare för att uppfylla sin potential och driva fram en organisk tillväxt
  • Optimera kanaliseringen av talanger
  • Bygg ledarskapsförmåga för att övervinna framtida utmaningar

Det är lätt att tappa dessa mål ur sikte nu när vi måste göra allt detta samtidigt som vi försöker få grepp om nya hybridarbetsmodeller, anammar ny och annorlunda teknik, beaktar mångfald och inkludering och står inför antingen en tillströmning av eller en brist på talang.

Så, hur anställer du rätt kandidater idag och i framtiden?

Börja med att ställa dig själv följande frågor…

  • Vad gjorde att du kunde överleva 2020?
  • Om du då visste vad du vet nu, vad skulle du ha gjort annorlunda för att framtidssäkra din organisation?
  • Med detta i åtanke, vad kommer att vara avgörande för din framgång när du strukturerar om och vitaliserar ditt företag?

Baserat på våra observationer är dagens största rekryteringsutmaningar kompetensbrist, den konkurrensutsatta marknaden, svårigheter att attrahera topptalanger, ompröva bedömningsprocessen och anställa för DE&I. Dessutom har en del av de kompetenser som en gång var en nödvändighet på arbetsplatsen blivit föråldrade. Detta banar vägen för nya kompetenser som anställda ska besitta i denna post-pandemiska värld.

Vi vet att det här kan låta som en överväldigande uppgift, men vi vill inte att allt ska vara jämmer och elände! Det är goda nyheter: de här förändringarna är inte oöverstigliga.

När du reflekterar över de här frågorna och det föränderliga talanglandskapet finns det fem områden som vi menar är nyckeln till framgångsrik rekrytering i framtidens arbetsliv. Ladda ner vår inspelning av webbinariet för att ta reda på vilka de är och hur du kan komma igång snabbt med att implementera de här initiativ i din organisation.

Kompetensens fortsatta betydelse

Fatta bättre talangbeslut nu och i framtiden.

Dagens arbetsliv präglas av ständiga förändringar, vilket innebär en betydande utmaning för organisationer när de rekryterar och hanterar sin viktigaste resurs: medarbetarna. Kompetenser erbjuder ett enkelt, tydligt och observerbart sätt att mäta prestation och avgöra vad bra är i ett jobb.
 

  • Hur vet du vilka kompetenser som är viktiga att fokusera på idag?
  • Hur kan du lyfta fram nyckelkompetenser för morgondagens personalstyrka?
  • Vad är poängen? Är kompetenserna fortfarande relevanta?

 
Förståelse för hur ett välfungerande, framtidsfokuserat kompetensramverk kan ge tydliga, korrekta insikter för att mäta talang – både för dagens arbetsliv och för framtidens föränderliga krav.

Ta reda på hur kompetens fortfarande är avgörande för din rekryteringsstrategi – ladda ner vitboken nu.

Ladda ner nu
Decoration