En av de viktigaste ledaregenskaperna som kan utvecklas

Av Paul Glatzhofer, vice verkställande direktör för Talent Solutions
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Det är svårt att vara en framstående ledare. Vissa skulle hävda att en framstående ledare föds, inte skapas. Genom forskning inom organisationspsykologi vet vi dock att individer kan utvecklas. Detta är goda nyheter för organisationer – i synnerhet för de som inte bara kan rekrytera och välja de bästa av de bästa. Även om vissa ledaregenskaper är svårare att utveckla har jag alltid tyckt att det är intressant när vi identifierar en ledarskapsegenskap som de flesta individer kan utveckla med ren arbetsmoral och motivation. En egenskap som har potential att hamna i denna kategori är social kompetens. The Leadership Resource Center definierar relationellt ledarskap som “ledarskap som fokuserar på idén att ledarskapseffektivitet har att göra med ledarens förmåga att skapa positiva relationer inom organisationen.”

Du kan tänka på en relationsledare som någon som främst fokuserar på relationer. Det är inte nödvändigt att ens tänka på detta i ledarskaps- eller företagskontexten. Vi känner alla människor med ett stort fokus på relationer. I våra personliga liv, vänskap, äktenskap osv. vet vi att det finns vissa komponenter som behövs för att säkerställa att våra relationer är sunda.

Att fokusera på följande komponenter hjälper till att bygga relationer och mer effektiva ledare.

Tidsinvestering

Detta är förmodligen det enklaste att åstadkomma för ledare. Det här handlar om mer än att bara “umgås”. Ibland tror vi att bara för att vi arbetar med människor varje dag så spenderar vi tid tillsammans. Det är dock stor skillnad mellan att umgås och att arbeta tillsammans och att samarbeta. Ledare måste avsätta tid under sin dag för att få kontakt med sina anställda på både personlig och professionell nivå. 

Kommunikation

Vi vet alla att kommunikation är avgörande för goda relationer. Ibland glömmer vi detta på jobbet. Vi hukar oss och jobbar med olika projekt och initiativ. Ibland inkluderar vi inte våra anställda i beslutsfattandet och kommunikationsprocesserna. Att hålla alla informerade gör inte bara att de kan delta och hjälpa till, utan det ger dem också en känsla av att de är uppskattade medlemmar av teamet.  Vare sig du gillar det eller ej kommer du aldrig att uppnå goda relationer utan öppen kommunikation.    

Ömsesidig respekt

Om dina anställda inte respekterar dig är det svårt att ha en god relation. Respekt förtjänas vanligtvis av individer som anses ha integritet och etik. Ledare måste stå upp för sina medarbetare och göra det som är rätt. Det här är inte svårt för de flesta ledare. 

Gemensamma mål

De flesta ledare och medarbetare har liknande mål. Den här kan dock vara lite lurigt. Även om vi tror att vi har liknande mål måste vi ta hänsyn till våra anställdas individuella mål. För vissa är målet en lön som rasslar in på kontot. För andra kommer motivationen från erkännande och att arbeta i ett team. Ledare måste se till att de förstår varje anställds personliga mål för att uppnå gemensamma företagsmål. 

Låt oss vara ärliga, vi vet att inte alla har förmågan att relatera till andra. Det finns de som är extremt introverta, individer som är socialt obekväma eller föredrar att arbeta ensamma. Men vi vet att de flesta individer som har en något “normal” psykologisk profil har förmågan att ha relationer med andra. Även om de kan brista i andra avseenden kommer det att vara till stöd för deras andra utmaningar som ledare att se till att deras arbetsrelationer är stabila. Med lite tid och ansträngning kan de flesta ledare utvecklas och prioritera att bygga goda relationer.

Att bygga motståndskraftiga organisationer

Som ett resultat av både den fjärde industriella revolutionen och den senaste pandemin är förändringen nu konstant och obeveklig.

Trots de enorma möjligheter som förändring möjliggör ökar problem som ökad stress, utbrändhet och sämre välbefinnande – vilket belyser den obestridliga betydelsen av organisatorisk motståndskraft.

För att överleva och växa nu är det viktigt för ledarna att bygga upp sin motståndskraft för att kunna svara på förändringar väl och återhämta sig från motgångar. När de lär sig detta påverkar de sedan sitt teams motståndskraft direkt eftersom den mest avgörande komponenten i en motståndskraftig organisation är dess motståndskraftiga medarbetare.

Det har visat sig att mycket motståndskraftiga medarbetare är 43 % mer produktiva, 47 % mer engagerade i jobbet och sannolikheten att de ska stanna kvar i sin nuvarande organisation är dubbelt så stor.

Ladda ner vår vitbok nu för att ta reda på:
 

  • Vad är motståndskraft?
  • Hur påverkar motståndskraft organisationer?
  • De åtta nyckelstrategierna för att utveckla motståndskraft
  • Hur man kopplar individuell motståndskraft till organisatorisk motståndskraft
Ladda ner nu
building resilient organizations cta whitepaper cover
Decoration