Hur effektivt ledarskap kan hjälpa ditt företag att anpassa sig till förändringar [expert interview]

Av Jessica Petor, forskningsanalytiker
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

“Change is the law of life and those who look only to the past or present are certain to miss the future.” – John F. Kennedy

Vi är alla medvetna om att förändring är oundviklig och att anpassning till förändring är nyckeln till framgång för både organisationer och människor. När förändring sker i en organisation krävs ett effektivt ledarskap för en framgångsrik omställning. Förändring kan innebära allt från något så enkelt som att omstrukturera en liten arbetsgrupp till något så stort som en sammanslagning.

Nyligen träffade jag en seniorkonsult inom organisationsförändringsledning och affärsanalys/processdesign, Jamie, MLHR, för att diskutera vikten av effektivt ledarskap under tider av förändring. Vi diskuterade också vikten och rollen av coachning vid storskaliga förändringar.

Jamie har över 10 års erfarenhet av förändringsledning där hon lett insatser för stora omställningsinitiativ. Hon har också utbildat i Prosci och utvecklat en standarduppsättning av bästa praxis för förändringsledare. Dessutom har hon erfarenhet av förbättring som certifierad Six Sigma Green Belt-specialist. Nedan följer en kort sammanfattning av vårt samtal.

Vilka är några nyckelkompetenser som du bedömer hos ledare och som leder till framgångsrik förändring?

Det finns fyra huvudkompetenser vi försöker identifiera hos ledare:

  1. ANPASSNINGSBARHET: Är de villiga att acceptera förändringen?
  2. EFFEKTIV KOMMUNIKATION: Uppmuntrar de till diskussioner med de anställda om vad som händer.
  3. LEDA ANSTÄLLDA GENOM OMSTÄLLNINGEN: Identifierar de något motstånd och vägleder de de anställda att anpassa sig till förändringen?
  4. FÖRSTÄRK och FIRA FRAMGÅNGEN: Ger de ett erkännande till de anställda som bidrar till en framgångsrik förändring.

När du väl bedömer ledarna i fråga om dessa kompetenser, vad gör du med resultaten?

När vi väl har fått resultaten utvecklar vi en stödplan för ledaren. För de (chefer) som behöver coachning, vägledning, utbildning osv. levererar vi det. De som redan klarar av det används som en influerare för att modellera beteenden för andra stödpersoner eller för att vara ledare för att påverka anställda.

Varför är det viktigt att ledare har dessa förmågor/kompetenser för förändring?

Det största hindret för framgång är när ledarna inte får med övriga ledare på förändringen. Företagskulturen börjar i toppen. Om ledare inte utgör en förebild skapar det rädsla, störningar och motstånd. Goda ledare ser till att deras anställda är medvetna om förändringen och hur den kommer att påverka dem direkt.

Den här intervjun blir en konkret situation när det gäller värdet av att bedöma ledare i fråga om deras förmåga och utveckla eller coacha dem att bli mer effektiva. Även om detta är en mycket specifik händelse som kan inträffa inom en organisation, är effektiva ledare inte isolerade till att enbart förändra processernas framgång. Det är tydligt att det är viktigt för organisationer att investera tid och energi för att se till att vi väljer ut, utvecklar, behåller och engagerar ledare som stöder förändringsinitiativ.

Ledande i framtidens arbetsliv

Allteftersom arbetslivet fortsätter att förändras fortsätter ledarnas roll och egenskaper att diskuteras och utvärderas.

Vilka är de viktigaste förändringarna och möjligheterna med covid-19, vilket resulterar i den största globala ledarskapsutmaningen på decennier?

Ladda ner vår forskningsrapport nu och utforska våra insikter om fyra viktiga ledarskapsteman:
 

  • Ledarskapets påverkan på organisationens prestation
  • Ledarskapets inverkan på medarbetarupplevelsen
  • Lärdomar från ledarskap i pandemin
  • Ledarskapets framtid – kritiska utmaningar och svar
Ladda ner nu
Decoration