Brann- og redningstjenesten i Wales

SIFT for brannvesenet

«Hele Wales» er en kombinasjon av alle tre brann- og redningstjenestene i Wales: Sør-Wales, Nord-Wales og Midt-Wales. Til sammen dekker de omtrent 21 000 kvadratkilometer og har en befolkning på over tre millioner.

Utfordringen

 

Disse brann- og redningstjenestene rekrutterte sist brannmenn i 2012 og var bekymret for antall søkere de ville få i 2015-kampanjen. Dette var første gang de hadde arrangert en samlet kampanje for alle tre tjenestene.

Løsningen

 

Prosjektleder Gill Goss svarer på spørsmål basert på hennes erfaringer med SIFT:

 

1. Kan du fortelle kort hva prosessen går ut på?

«Kandidatene registrerte seg hos oss på nett og fullførte deretter et spørreskjema om jobbens innhold, som sikret at de forsto hva brannvesenets rolle er. Etter registreringen sjekket tre HR-ansatte eventuelle erklærte ubrukte strafferettslige dommer osv., og vi valgte bort et lite antall kandidater. Vi inviterte deretter resten til å ta de nettbaserte testene. All korrespondanse med kandidatene ble administrert elektronisk av systemet og jobben tok bare noen minutter, ikke timer.»

 


2. Syntes du det var enkelt å administrere?

«Hele prosessen var utrolig enkel. Vi hadde et team på tre personer som jobbet med dette i en uke og vi behandlet 6 013 søknader. Vi sparte 49 000 britiske pund i bemanningskostnader fordi det ikke var noen manuell vurdering eller inntasting.»

 


3. Etter den elektroniske vurderingsprosessen, gjennomførte dere noen andre filtreringsøvelser ved å bruke søknadsskjemaet? Brukte dere i så fall kompetanser til dette?

«Nei – SIFT var den nettbaserte prosessen og den ble utviklet rundt brannvesenets kompetanse og det som er viktig for oss.»

 


4. Måtte dere ansette ekstra folk for å bistå i prosessen?

«Nei – og dette var svært viktig for oss. Hvis vi skulle ha brukt tradisjonelle metoder, hadde vi måttet hente inn et stort team av vurderingspersoner og administratorer.»

 


5. Hvordan sørget dere for at nettsøknadene ikke var falske eller at de ble fullført av andre personer?

 

«Systemet er satt opp slik at kandidaten må oppgi informasjon slik som et NI-nummer, og det hindrer dupliserte søknader. Siden testene ikke er evnetester (og derfor ikke har åpenbart riktig svar), er det ingen fordel å få noen andre til å ta de for deg.»

 


6. Var det enkelt å sette sammen ledelsesrapporter om de ulike stadiene i prosessen ved hjelp av systemet?

«Ja – veldig enkelt. Nok en gang sparte vi mye tid her, og vi kunne rapportere biodata raskt og enkelt nesten med en gang.»

 


7. Ville du brukt systemet igjen?

«Hver gang!»

Resultatene

 

  • Estimert besparelse på GBP 49 000 i bemanningskostnader.
  • Reduserte kostnaden per søknad fra GBP 8,66 til GBP 0,36.
Last ned hele casestudien

Søknadsstadiet er tradisjonelt sett den største utfordringen i en kampanje av denne størrelsen som involverer sjekk og filtrering av store grupper. Men ved å bruke det nye silingsverktøyet [SIFT™] trengte vi bare en gruppe på tre personer, noe som sparte oss for 203 arbeidsdager! Kostnaden for å behandle en søknad har gått fra GBP 8,66 til GBP 0,36 når vi ser på de menneskelige ressursene som er involvert! Vi har rett og slett ikke råd til å ikke fortsette å bruke SIFT.

Gillian Goss

HR Manager Recruitment & Assessment