Wales brandkår och räddningstjänst

SIFT för brandmän

”Whole of Wales” är en kombination av alla tre brandkårer och räddningstjänster (Fire & Rescues Services, FRS) i Wales: Södra Wales, norra Wales samt mittre och västra Wales. Tillsammans täcker de cirka 21 000 kvadratkilometer och en befolkning på över 3 miljoner.

Utmaningen

 

FRS hade senast rekryterat brandmän 2012 och var oroliga över antalet ansökande de skulle få i sin kampanj för 2015. Det var första gången de körde en kombinerad kampanj för alla tre områden.

Lösningen

 

Gill Goss, projektledare, svarar på frågor utifrån sina erfarenheter av att använda SIFT:

 

1. Kan du ge mig en kort beskrivning av processen?

”Kandidater registrerade sig hos oss online och fyllde sedan i ett förhandsgranskningsformulär för jobbet, vilket säkerställer att de förstår vad brandmannens roll handlar om. Efter registreringen kontrollerade tre medarbetare från personalavdelningen eventuella brottmålsdomar som angetts osv. och vi valde bort ett litet antal kandidater. Vi bjöd sedan in resten för att göra onlinetesterna. All korrespondens med kandidaterna sköttes elektroniskt av systemet och arbetet tog några minuter, inte flera timmar.”

 


2. Tyckte ni att det var lätt att administrera?

”Hela processen var otroligt enkel. Vi hade ett team på tre personer som arbetade med detta under en vecka och vi hanterade 6 013 ansökningar. Vi sparade 49 000 GBP i personalkostnader eftersom det inte krävdes någon manuell bedömning eller inmatning.”

 


3. När ni hade slutfört assessmentprocessen online, genomförde ni någon annan urvalsövning med ansökningsformuläret? Använde ni i så fall kompetens för detta?

”Nej – onlineprocessen var SIFT och den utvecklades kring brandkårens kompetens och vad som är viktigt för oss.”

 


4. Behövde ni anställa extra personal för att hjälpa till under processen?

”Nej – och det här är viktigt för oss. Om vi hade använt traditionella metoder hade vi behövt ta in ett stort team av bedömare och administratörer.”

 


5. Hur skyddade ni er mot bedrägliga onlineansökningar eller sådana som kan ha fyllts i av någon annan?

 

”Systemet är konfigurerat så att kandidaten måste tillhandahålla vissa uppgifter, som ett personligt försäkringsnummer, vilket förhindrar dubbletter av ansökningar. Eftersom testerna inte testar förmågor (det finns därför inget uppenbart rätt svar) har man ingen fördel av att någon annan gör det åt en.”

 


6. Var det lätt att sammanställa ledningsrapporter om de olika stegen i processen med hjälp av systemet?

”Ja – väldigt lätt. Även här sparade vi mycket tid och kunde rapportera biodata snabbt och enkelt, nästan omedelbart.”

 


7. Skulle ni använda systemet igen?

”Absolut!”

Resultaten

 

  • Beräknad besparing på 49 000 GBP i personalkostnader.
  • Minskade kostnaden per ansökan från 8,66 till 0,36 GBP.
Ladda ner hela fallstudien

Ansökningsstadiet är traditionellt sett den största utmaningen i en kampanj av den här storleken och omfattar stora team som kontrollerar och gallrar, men med det nya gallringsverktyget [SIFT™] behövde vi bara ett team på tre personer, vilket sparade 203 arbetsdagar! Kostnaden för att behandla en ansökan har gått från 8,66 till 0,36 GBP när vi tittar på personalresurserna som är inblandade! Vi har helt enkelt inte råd att inte använda SIFT framöver.

Gillian Goss

Personalchef, rekrytering och bedömning