Vi introduserer Talogy

Decoration

Vi heter nå Talogy.

I dag avslørte PSI Talent Management den nye merkevaren sin for verden. Spill av den korte videoen for å se merkevaren vår komme til live.

Når du finner det perfekte stedet mellom psykologi og teknologi, avsløres talenter.

Av Peter Celeste, Talogy-president

Hvorfor vi har rebrandet

«Se deg rundt. Alt endrer seg. Alt på jorden opplever kontinuerlig utvikling, foredling, forbedring, tilpasning og endring …» Dr. Steve Maraboli

Her hos Talogy liker vi å ligge i forkant. Vi har alltid hatt ambisiøse mål om å vokse, forbedre og tilpasse oss. I dag blir Talogy et nytt hjem for 16 oppkjøp. Med hvert av disse oppkjøpene utvidet vi den globale rekkevidden vår, porteføljen av dyktige mennesker, moderne teknologi og vitenskapelig støttede løsninger, og vi har styrket tilbudene våre i talentlivssyklusen.

Vi har over 75 år med erfaring i å identifisere og ta vare på de beste talentene gjennom den kraftige kombinasjonen av psykologi og teknologi, noe som har gjort at vi kan veilede organisasjoner gjennom unike talentutfordringer med råd basert på data og erfaring. Fokuset vi har på innovasjon driver målet om kontinuerlig forbedring.

Vi ønsket en merkevare som bedre representerer hvem vi er i dag – en global leverandør av løsninger innen talent management. Men vi vurderte også hva som manglet i talent management markedet. Ved å gjøre det vendte vi stadig tilbake til to ting som ble identifisert som nøkkelkomponentene for å oppdage talenter: psykologi og teknologi.

Kraften av psykologi og teknologi

Når ting vurderes fra flere motstridende vinkler, avsløres et mer fullstendig bilde.

Vi vet at psykologi og teknologi er avgjørende for et effektivt talent management system. Teknologi hjelper organisasjoner med å bli mer smidige og jobbe smartere. Psykologi tar i bruk vitenskapen og dataene som trengs for å validere ansettelses- og utviklingsbeslutninger. Men ved å bringe dem sammen, blir effekten magnetisk. Det skaper en kinetisk energi som avdekker det store bildet.

Vi visste at vi måtte utfordre paradigmet «vitenskap eller teknologi», og skape en blanding av begge. Med Talogy er kraften av psykologi og teknologi i samspill hele tiden, og avslører uventede ting om talentet og virksomhetene vi analyserer. Vi bryr oss om kundene våre og gir hurtige svar samtidig som vi sikrer resultater som varer. Vi tar det vi vet om menneskelig atferd og gjør det om til forutsigende vurderinger. Vi gir ikke bare råd til kunder om beste praksis, men vi hjelper dem med å skape en bedre organisasjonskultur gjennom effektive ansettelses- og utviklingsbeslutninger.

Vi er evige studenter, som fortsetter å studere og lære. Vi er forpliktet til å oppdage nye konsepter og ta i bruk nye strategier. Vi streber etter å utfordre det normale og gi kundene løsninger i verdensklasse. Denne kombinasjonen er det som gjør at vi skiller oss ut når vi jobber med å løse komplekse talent management utfordringer.

Hva ligger i et navn?

Vi ville ha noe minneverdig – hvem vil vel ikke det? Men vi ønsket også et navn som var meningsfullt, og som ga innsikt i hvem vi er og hvordan vi løser de spesifikke utfordringene dine. Merkevaren vår representerer kraften av psykologi og teknologi som sammen skaper den rette talentløsningen.

Så, hva betyr Talogy? Hvis du ikke allerede har gjettet det, betyr -ologi «vitenskapen eller studiet av». Og det er fellesnevneren for psykologi og teknologi. Legg til «Talent», som vi er eksperter innen, og du får Talogy.

Talent + Psykologi + Teknologi = Talogy

Velkommen til Talogy

Selv med så mange endringer, er det viktig å fremheve det som forblir det samme. Enten du tar kontakt med oss for å hjelpe deg med å velge det beste talentet, utvikle de ansatte på bedre måter eller forbedre organisasjonskulturen din, kommer vi til å fortsette å samarbeide med deg for å nå disse målene. Du finner en kort side med vanlige spørsmål her.

Vi er mennesker. Vi er autentiske. Vi er forpliktet til å hjelpe organisasjoner med å identifisere, utvikle og beholde topptalenter. Og vi er klare til å gjøre det på en helt ny måte.

Vi er Talogy.