Hva er forskjellen mellom høyt presterende og høyt potensielt talent?

Skrevet av Kristin Delgado, administrerende forskningskonsulent
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før han ble Talogy.

Vi kan alle bruke et konkurransefortrinn med etterfølgerplanlegging og organisasjonsutvikling – og det er nøkkelen å vite hvilke egenskaper vi skal se etter hos fremtidige ledere. Personer med høyt potensial avanserer vanligvis i et raskere tempo enn sine jevnaldrende og er en del av selskapets fremtidige ledergruppe. De får ofte høyeksponerte stillinger, tildeles prosjekter med toppledelsen og får ekstra utviklingsmuligheter. Men hvordan kan vi fortelle at vi identifiserer de rette individene som «Høyt potensial»?

En av de vanlige måtene som individer med høyt potensial identifiseres på er gjennom jobbytelse – de beste utøverne er merket som «høyt potensial» talent. Dette er fornuftig, og for å være sikker, kreves kompetanse på jobben for «høyt potensial.» Men til tross for den sterke koblingen mellom jobbytelse og høyt potensial, er ikke alltid de beste lederne de beste lederne. Derfor kan det være kostbart å forveksle en høyytende med en høypotensialleder.  Dessuten kan det å ikke identifisere personer med høyt potensial få disse menneskene til å ta talentene sine andre steder.

Den beste måten å lykkes med å identifisere høyt potensielt talent er å designe en suksessprofil som beskriver ferdighetene og egenskapene som trengs for å være en vellykket leder i organisasjonen.  Vi vet at kognitiv evne er den beste prediktoren for jobbytelse, men hva er den beste prediktoren for potensial? 

Forskere som har forsøkt å erte disse relasjonene har identifisert kompetanser, som selvhevdelse, uavhengighet, optimisme, fleksibilitet og sosialt ansvar, som kan finnes i et høyt potensial. I lederforskningen vår med Executive Assessments ved PSI har vi funnet ut at flere nøkkelkompetanser har vært unike prediktorer for høyt potensielt talent.

Disse kompetansene forutsier konsekvent høyt potensielt talent, selv etter å ha kontrollert for effekten av jobbytelse:

  • Læringsevne
  • Kreativ tenking
  • Konkurransedyktig kjøring
  • Ledermot

Viktige takeaway-poeng:

  • Ytelse og potensial er ikke det samme – mens høye potensialer må være høyytende, er høyytende ikke alltid høye potensialer.
  • Det er viktig å identifisere egenskapene som utgjør høyt potensielt talent bortsett fra høy ytelse.
  • Disse egenskapene kan være vanskelige å identifisere gitt at ytelse og potensial ikke utelukker hverandre.

Identifisere og velge høye potensialer

Vi står overfor en talentkrig.

Gode ledere er vanskelige å finne og enda vanskeligere å beholde i en konkurransedyktig global økonomi.

Nå mer enn noen gang er det å identifisere, utvikle og engasjere høye potensialer en viktig del av enhver suksessfull organisasjons talentstrategi. De vet at deres kultur er drevet av deres ledere, og de vet også at ledere med høy ytelse kan assosieres med alle slags positive resultater (f.eks. økt oppbevaring av ansatte, høyere score for ansattes engasjement).

Last ned vår whitepaper for å finne ut:
 

  • Hva er indikatorer på potensial?
  • Hvordan identifisere og vurdere for potensial
Last ned nå
high potentials a roadmap for identifying and selecting high potentials cta whitepaper cover
Decoration