zoekopdracht

Wat is het verschil tussen hoog presterend talent en talent met hoog potentieel?

Geschreven door Kristin Delgado, Managing Research Consultant
Voorheen gepubliceerd door PSI Talent Management of Cubiks, voordat het Talogy werd.

We kunnen allemaal een concurrentievoordeel gebruiken met opvolgingsplanning en organisatieontwikkeling – en weten welke kwaliteiten u in toekomstige leiders moet zoeken is essentieel. Mensen met hoog potentieel gaan meestal sneller vooruit dan hun collega’s en maken deel uit van de toekomstige leiderschapspool van het bedrijf. Zij krijgen vaak posities met een hoge blootstelling, krijgen projecten toegewezen met hoger management en krijgen extra ontwikkelingskansen. Maar hoe weten we of we de juiste personen als “hoog potentieel” aanmerken?

Een van de gebruikelijke manieren waarop werknemers met hoog potentieel worden geïdentificeerd is aan de hand van hun werkprestaties – de best presterende personen worden aangemerkt als talent met “hoog potentieel”. Dit is logisch, en laten we wel zijn, bekwaamheid op het werk een is vereiste om aangemerkt te worden als “hoog potentieel”. Maar ondanks het sterke verband tussen werkprestaties en hoog potentieel, zijn de beste presteerders niet altijd de beste leiders. Het verwarren van een hoge presteerder met een leider met hoog potentieel kan dus duur uitvallen.  Bovendien kan een gebrek aan identificatie van personen met een hoog potentieel deze mensen ertoe aanzetten hun talenten elders te ontplooien.

De beste manier om talent met hoog potentieel te identificeren is een succesprofiel op te stellen dat de vaardigheden en kwaliteiten beschrijft die nodig zijn om een succesvol leider binnen de organisatie te zijn.  Wij weten dat cognitieve bekwaamheid de beste voorspeller is van werkprestaties, maar wat is de beste voorspeller van potentieel? 

Onderzoekers die getracht hebben deze verbanden te ontrafelen, hebben competenties geïdentificeerd, zoals assertiviteit, onafhankelijkheid, optimisme, flexibiliteit en sociale verantwoordelijkheid, die in een werknemer met hoog potentieel kunnen worden aangetroffen. In ons leiderschapsonderzoek met uitvoerende assessments bij PSI, hebben we ontdekt dat verschillende sleutelcompetenties unieke voorspellers zijn van talent met hoog potentieel.

Deze competenties voorspellen consistent talent met hoog potentieel, zelfs na controle van de effecten op de werkprestaties:

  • Leervermogen
  • Creatief denken
  • Competitieve drang
  • Leidinggevende moed

Belangrijkste punten:

  • Prestaties en potentieel zijn niet hetzelfde – terwijl werknemers met hoog potentieel ook hoge presteerders moeten zijn, hebben hoge presteerders niet altijd hoog potentieel.
  • Het is belangrijk vast te stellen welke kwaliteiten, naast hoge prestaties, hoog potentieel talent vormen.
  • Deze kwaliteiten zijn wellicht moeilijk vast te stellen, aangezien prestaties en potentieel elkaar niet uitsluiten.

Identificeren en selecteren van werknemers met hoog potentieel

We hebben te maken met een talentenoorlog.

Goede leiders zijn moeilijk te vinden en nog moeilijker te behouden in een concurrerende wereldeconomie.

Het identificeren, ontwikkelen en binden van werknemers met hoog potentieel is nu meer dan ooit een belangrijk onderdeel van de talentstrategie van elke succesvolle organisatie. Zij weten dat hun cultuur wordt aangestuurd door hun leiders en zij weten ook dat goed presterende leiders in verband kunnen worden gebracht met allerlei positieve resultaten (bv. een groter behoud van personeel, hogere personeelsbetrokkenheidsscores).

Download onze whitepaper om erachter te komen:
 

  • Wat zijn indicatoren van potentieel?
  • Hoe identificeert en beoordeelt u potentie?
Nu downloaden
high potentials a roadmap for identifying and selecting high potentials cta whitepaper cover
Decoration