Udvælgelse af de bedste sygeplejersker med Talogys testløsninger til sundhedsvæsenet

Forbedre kvaliteten af sygeplejersker med en prædiktiv assessment

Udfordring

 

Et stort amerikansk nyreplejefirma engagerede Talogy for at hjælpe dem med at forbedre kvaliteten af deres sygeplejersker. Specifikt var projektets mål at designe, validere og implementere et skræddersyet udvælgelsesværktøj, der kunne bruges til at ansætte medarbejdere til sygeplejerskestillingerne på organisationens lokationer. Projektets primære mål var at designe, implementere og vedligeholde udvælgelsesprocesser, der frasorterede “risikoprægede” kandidater og hjælper organisationen med at placere kvalificerede personer i jobs på en nøjagtig og retfærdig måde.

Løsning

 

En kriterierelateret validering blev udført på tværs af ni forskellige sygeplejemodaliteter. Denne undersøgelse blev udført for at tilpasse og evaluere resultatet af udvælgelsesprocessen, der blev brugt til at besætte stillinger som klinisk sygeplejerske.

Resultater

I denne undersøgelse gennemførte sygeplejersker fra ni forskellige sygeplejemodaliteter den tilpassede Talogys testløsninger til sundhedsvæsenet. Supervisorer gav arbejdspræstationsratings på de samme personer.

Arbejdspræstation
Arbejdspræstationer blev vurderet på flere domæner: opgaveudførelse, kontekstuel præstation og global præstation. Opgaveudførelse refererer til udførelse af opgaver specificeret i jobkravene, hvorimod kontekstuel præstation beskriver medarbejderes adfærd, der er gavnlig for organisationen, men uden for etablerede jobansvar. Globale ratings vurderer supervisors overordnede indtryk af den enkelte. Samlet præstation er en kombination af alle disse domæner. Ud over præstationsvurderinger blev supervisorerne stillet to yderligere spørgsmål vedrørende de etablerede medarbejderes overordnede arbejdspræstation:

  • Vidende, hvad du nu ved om denne person, hvor sandsynligt er det, at du vil ansætte ham/hende igen?
  • Hvor sandsynligt er det, at denne person vil forlade organisationen inden for de næste to år?

Forudsige succes

Tilpasset scoringslogik bruges til at placere personer i en af fire anbefalingskategorier baseret på deres assessmentscorer: Dårligt match, potentielt match, godt match og meget godt match. De overordnede gennemsnitlige arbejdspræstationsratings vises på tværs af alle fire anbefalingskategorier.

performance ratings by nursefit recommendation graph
Decoration

Som vist blev personer, der scorede højere på assessmenten, vurderet væsentligt højere på arbejdspræstation sammenlignet med de personer, der scorede lavere. Højere assessmentscorer er forbundet med højere arbejdspræstationsratings. Således kan vi konkludere, at kandidater, der scorer højere på Talogys testløsninger til sundhedsvæsenet, er mere tilbøjelige til at præstere bedre på jobbet.

Vi var også interesserede i at undersøge, hvordan assessmenten relaterede til forfremmelse. Supervisorer blev spurgt om sandsynligheden for forfremmelse af den etablerede medarbejder i de næste to år.

Generelt er en rating på “Meget sandsynligt” at blive forfremmet et tegn på samlede fremragende resultater for arbejdspræstation. Af de personer, der bestod assessmenten, blev 14 % vurderet som “meget sandsynligt” for at blive forfremmet, mens de personer, der ikke bestod assessmenten, blev kun 6 % vurderet som “meget sandsynligt” for at blive forfremmet. Som sådan har personer, der består de tilpassede profiler, dobbelt så stor sandsynlighed for at blive anbefalet til forfremmelse sammenlignet med dem, der ikke bestod.

promotability graph
Decoration

Frasortering af medarbejdere, der ikke præsterer

Et af hovedformålene med assessmenten er at frasortere kandidater med den højeste risiko. Af disse personer i gruppen “dårligste arbejdspræstationer” ville næsten halvdelen (48 %) være blevet elimineret fra opløbet til stillingen efter assessmenten. Ved spørgsmålet “ville du ansætte denne person igen?” ville næsten alle sygeplejersker, der blev vurderet som “meget usandsynligt” at ansætte igen, ikke have bestået assessmenten og aldrig være blevet ansat.

percent of poor performers by recommendation graph
Decoration

Opsummering

De tilpassede Talogys testløsninger til sundhedsvæsenet forudsiger succes for sygeplejersker i en række forskellige modaliteter på tværs af organisationen. Desuden viser resultaterne, at den tilpassede scoring vil forbedre kvaliteten af ansættelserne ved at frasortere de mest ugunstige kandidater. Denne assessment blev skræddersyet til præcist at imødekomme kundens specifikke behov og give tilpasset scoringslogik for at opfylde præstationsmålene for udvælgelse af de bedste sygeplejerskekandidater.