zoekopdracht

De beste verpleegkundigen selecteren met Talogy’s oplossingen voor de zorgsector

De kwaliteit van de verpleegkundige beroepsbevolking verbeteren met een voorspellend assessment

Uitdaging

 

Een groot Amerikaans zorgbedrijf voor nieraandoeningen nam Talogy in de arm om hen te helpen de kwaliteit van hun verpleegkundigen te verbeteren. Het doel van het project was het ontwerpen, valideren en implementeren van een aangepast selectie-instrument dat kan worden gebruikt om werknemers aan te nemen voor verpleegkundige functies in de vestigingen van de organisatie. De primaire doelstelling van het project was het ontwerpen, implementeren en onderhouden van selectieprocessen waarmee ‘risicovolle’ kandidaten worden uitgesloten en de organisatie hulp krijgt om op een accurate en eerlijke manier geschikte personen aan te stellen voor hun functies.

Oplossing

 

Een op criteria gebaseerde validatie werd uitgevoerd in negen verschillende verpleegkundige settings. Deze studie werd uitgevoerd om de prestaties van het selectieproces voor de werving van klinisch verpleegkundigen aan te passen en te evalueren.

Resultaten

In deze studie hebben verpleegkundigen uit negen verschillende verpleegkundige settings het maatwerkassessment van Talogy voor de zorgsector ingevuld. Supervisors hebben de prestaties van diezelfde personen beoordeeld.

Werkprestaties
De werkprestaties zijn beoordeeld volgens verschillende componenten: taakprestaties, nevenprestaties en algemene prestaties. Taakprestaties hebben betrekking op de uitvoering van taken die in de functieomschrijving zijn gespecificeerd. Nevenprestaties verwijzen naar gedragingen van werknemers die gunstig zijn voor de organisatie, maar die buiten de vastgestelde functieomschrijving vallen. Algemene beoordelingen vormen de algemene indruk die de supervisor van de persoon heeft. De algemene prestaties zijn een combinatie van al deze componenten. Naast de beoordeling van de prestaties werden aan de supervisors twee aanvullende vragen gesteld over de algemene werkprestaties van de betrokkene:

  • Met wat je nu over deze persoon weet, hoe groot is de kans dat je hem/haar opnieuw zou aannemen?
  • Hoe waarschijnlijk is het dat deze persoon de organisatie in de komende twee jaar zal verlaten?

Succes voorspellen

Een aangepaste scorelogica wordt gebruikt om personen in een van de vier aanbevelingscategorieën te plaatsen op basis van hun assessmentscores: ‘Niet geschikt’, ‘Mogelijk geschikt’, ‘Geschikt’ en ‘Zeer geschikt’. De gemiddelde werkprestatiescores worden getoond voor alle vier de aanbevelingscategorieën.

performance ratings by nursefit recommendation graph
Decoration

Zoals blijkt, scoorden personen die hoger scoorden op het assessment, aanzienlijk beter voor hun werkprestaties in vergelijking met personen die lager scoorden. Hogere assessmentscores worden geassocieerd met betere werkprestaties. We kunnen dus concluderen dat kandidaten die hoger scoren op Talogy’s assessment voor de zorgsector meer kans hebben om beter te presteren in hun functie.

Wij wilden ook nagaan hoe het assessment zich verhield tot de kans op promotie. De supervisors werd gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat de betrokkene in de komende twee jaar promotie zal maken.

Over het algemeen duidt een beoordeling als ‘Zeer waarschijnlijk’ op uitstekende werkprestaties. Van degenen die voor het assessment slaagden, werd voor 14% de kans op promotie beoordeeld als ‘Zeer waarschijnlijk’, terwijl van degenen die niet voor het assessment slaagden, slechts voor 6% de kans op promotie als ‘Zeer waarschijnlijk’ werd beoordeeld. Personen die voor de aangepaste profielen slagen, hebben dan ook tweemaal meer kans om voor promotie te worden voorgedragen dan personen die niet zijn geslaagd.

promotability graph
Decoration

Slechte presteerders uitsluiten

Een van de belangrijkste doelstellingen van het assessment is de kandidaten met het hoogste risico uitsluiten. Van de personen in de groep ‘slechtste werkprestaties’ zou bijna de helft (48%) via het assessment zijn uitgesloten van de sollicitatieprocedure. Op de vraag “Zou je deze persoon opnieuw aannemen?” zou bijna elke verpleegkundige die de score ‘Hoogst onwaarschijnlijk’ kreeg voor het assessment zijn gezakt en nooit zijn aangenomen.

percent of poor performers by recommendation graph
Decoration

Samenvatting

Het maatwerkassessment van Talogy voor de zorgsector is voorspellend voor het succes van verpleegkundigen in een verscheidenheid van settings binnen de organisatie. Bovendien blijkt uit de resultaten dat met het aangepaste scoresysteem de wervingskwaliteit zal toenemen door de meest ongunstige kandidaten eruit te filteren. Dit assessment werd op maat gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van de klant en een aangepaste scorelogica te bieden om te voldoen aan de prestatiedoelstellingen voor het selecteren van de beste kandidaten voor verpleegkundige functies.