Spillifisering for positive organisasjonsendringer – en casestudie

Skrevet av Kristin Delgado, administrerende forskningskonsulent
Tidligere utgitt av PSI Talent Management eller Cubiks, før det ble Talogy.

Spillifisering er en ny trend som har blitt utpekt som en pådriver for målbare produktivitetsforbedringer i alle typer bransjer. Hvis du ikke har hørt om spillifisering, er det definert som anvendelsen av spillmekanikk, elementer og funksjoner til ikke-spill situasjoner. I en organisasjons sammenheng tar det de «morsomme» aspektene ved et spill og anvender dem i forretningsprosesser. Målet med spillifiseringsprogrammer på arbeidsplassen er å øke medarbeidernes involvering og engasjement for organisasjonens mål, noe som igjen vil øke produktiviteten og redusere medarbeidernes omløpshastighet.   

Hvordan fungerer det?

Spillifisering-systemer tar typiske arbeidsaktiviteter og presenterer dem i en spilllignende situasjon. Spillet er gjort mulig ved å definere engasjerende, håndgripelige mål å følge og overgå. Ulike prestasjoner lar ansatte oppnå belønninger definert i spillsystemet. For eksempel kan salgsansatte få prestasjonsutmerkelser for å identifisere et nødvendig antall salgsemner eller medaljer for å overgå salgsmål. Dessuten lar disse systemene ansatte få anerkjennelse blant sine medarbeidere, og kan derfor oppmuntre til sunn konkurranse. Å skape konkurranse blant de ansatte bidrar ikke bare til å øke produktiviteten og lønnsomheten, men fremmer også sterkere sosiale bånd mellom ansatte. Sterke sosiale bånd blant medarbeidere er assosiert med bedre ytelse og lavere omløpshastighet.

Casestudie

I en fersk studie samarbeidet vi med en stor organisasjon innen detaljhandel som bruker spillifiseringsprinsipper i sin opplæringsplattform. Ansatte konkurrerer med hverandre ved å gjennomføre opplæringsmoduler. Opplæringsgrensesnittet belønner de ansatte med medaljer og utmerkelser som oppnås ved å møte og overgå mål knyttet til å fullføre opplæringsmoduler. Plattformen hadde høy synlighet i organisasjonen, da alle de ansatte ble oppfordret til å delta og fikk muligheten til å se prestasjonsnivåene blant sine kolleger.

Hvis involvering i spillifisering-systemer øker produktiviteten og engasjementet, vil vi forvente å se høyere nivåer av jobbytelse og retensjonssannsynlighet hos individene som er mer involvert og vellykket i spillifisering-systemet. Derfor sammenlignet vi jobbytelsen og sannsynligheten for retensjon av ansatte som oppnådde høye, moderate og lave nivåer av suksess på spillifisering-systemet.

Som forventet hadde ansatte som fikk et større antall medaljer og utmerkelser dobbelt så stor sannsynlighet for å bli rangert som «Topputøvere» av sine overordnede. Disse personene hadde også over tre ganger større sannsynlighet for å bli vurdert som svært sannsynlige for å bli værende i organisasjonen. Så det ser ut til at, i det minste i denne organisasjonen, spillifisering-systemet er knyttet til noen positive utfall for organisasjonen.

spillifisering for positive resultater for organisasjonen

Hvis du vil «spillifisere», bør du vurder disse fire tingene

Inspirert av disse resultatene? Før du introduserer spillifisering i organisasjonen din, har vi noen forslag basert på forskningen vår:

  1. Ha veldefinerte mål for hvilken atferd organisasjonen ønsker å oppnå og oppmuntre. Riktig planlegging er viktig. Ikke unnlat å vurdere bedriftskulturen når du bestemmer hva som vil være effektive motivasjoner for ansatte. 
  2. Inkluder aktiviteter som er knyttet til oppgaver som har betydning for dine ansatte. Å belønne ansatte for hverdagslige, enkle oppgaver vil kanskje ikke være så effektivt. Organisasjonen i den studien vi diskuterte tidligere var vellykket med å skape engasjement, fordi oppgavene var knyttet til en berikende læringsopplevelse som bidro til generell karriereutvikling. Til syvende og sist handler spillifisering om å engasjere folk og motivere dem til å nå nye mål. Det kan ikke oppnås med uinteressante elementer som i seg selv ikke motiverer de ansatte. 
  3. Sørge for at programmet har høy synlighet og er inkluderende for de fleste i organisasjonen. Dette er avgjørende for engasjement og suksess for spillifiseringsprogrammet.
  4. Forvent deg endringer i systemet. Konsekvent overvåking vil sikre at spillifiserte programmer holder seg i tråd med organisasjonens og strategiske mål.

Hvis det gjøres riktig, kan organisasjoner bruke spillifiseringsprinsipper for å påvirke sine ansattes atferd, noe som kan føre til forbedrede forretningsresultater.

Kunstig intelligens i talent management

Potensialet for kunstig intelligens (AI) til å betydelig forbedre måten vi ansetter og utvikler talenter på er utrolig spennende.

Men la oss være helt klare, resultatene til dags dato har ikke alltid vært positive.

I dette whitepaper gir vi en balansert og gjennomsiktig oversikt over fordeler og ulemper ved bruk av AI i talent management – og fremhever hvor bransjen vår kan dra nytte av dets kraftige analytiske potensial, og flagger områder der AI-teknikker bør tilnærmes med forsiktighet.

Last ned nå
artificial intelligence in talent management cta whitepaper cover
Decoration