Spelifiering för positiv organisationsförändring – en fallstudie

Av Kristin Delgado, Managing Research Consultant
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Spelifiering är en växande trend som har pekats ut som en drivkraft för mätbara produktivitetsförbättringar för alla typer av branscher. Om du inte har hört talas om spelifiering definieras det som att tillämpa spelmekanik, element och funktioner på situationer som inte är spel. I ett organisatoriskt kontext tar man de “roliga” aspekterna av ett spel och tillämpar dem på affärsprocesser. Syftet med spelifieringsprogram på arbetsplatsen är att öka de anställdas engagemang för organisationsmålen, vilket i sin tur kommer att öka produktiviteten och minska personalomsättningen.   

Hur fungerar det?

Spelifieringssystem tar typiska arbetsuppgifter och presenterar dem i en spelliknande situation. Spelet möjliggörs genom att man definierar engagerande, konkreta mål att eftersträva och överträffa. Olika prestationer tillåter de anställda att uppnå belöningar som definieras inom spelsystemet. Säljare kan till exempel få prestationsmärken för att de identifierar det antal sales leads som krävs, eller medaljer för att de överträffar försäljningsmål. Dessutom gör de här systemet att de anställda kan få ett erkännande av sina kollegor och kan därför uppmuntra till sund konkurrens. Att skapa en viss tävlan mellan de anställda bidrar inte bara till att öka produktiviteten och lönsamheten, utan skapar också starkare sociala band mellan de anställda. Starka sociala band bland medarbetare är kopplade till bättre prestationer och lägre sannolikhet för personalomsättning.

Fallstudie

I en nyligen genomförd studie samarbetade vi med en stor detaljhandelsorganisation som använder spelifieringsprinciper i sin utbildningsplattform. De anställda konkurrerar med varandra genom att utföra utbildnings- och inlärningsmoduler. Utbildningsgränssnittet belönar de anställda med medaljer och märken som de förtjänar genom att uppfylla och överträffa de mål som är kopplade till inlärningsmodulerna. Plattformen hade en hög synlighet inom organisationen, eftersom alla anställda uppmuntrades att delta och kunde se kollegornas resultat.

Om engagemang i spelifieringssystem ökar produktiviteten och engagemanget kan vi förvänta oss högre nivåer av arbetsprestationer och ökad sannolikhet för att man får behålla de personer som är mer involverade och framgångsrika i spelifieringssystemet. Således jämförde vi arbetsprestanda och sannolikheten för bibehållande av anställda som uppnådde höga, måttliga respektive låga nivåer av framgång i spelifieringssystemet.

Som väntat var det dubbelt så stor sannolikhet att anställda som uppnådde ett större antal medaljer och märken bedömdes som “toppresterande” av sina arbetsledare. Det var också tre gånger så stor sannolikhet för att dessa bedömdes som mycket sannolika att stanna kvar i organisationen. Så åtminstone i den här organisationen verkar det som att spelifieringssystemet är kopplat till vissa positiva organisatoriska resultat.

spelifiering för positiva organisatoriska resultat

Om du vill “spelifiera”, beakta följande fyra saker

Blev du inspirerad av de här resultaten? Innan du introducerar spelifiering i din organisation har vi några förslag baserat på vår forskning:

  1. Ha väldefinierade mål och beteenden som organisationen vill uppnå och uppmuntra. Det är viktigt med ordentlig planering. Försumma inte att ta hänsyn till företagskulturen när du avgör vad som kommer att vara effektiva incitament för de anställda. 
  2. Inkludera aktiviteter som är kopplade till uppgifter som har betydelse för dina anställda. Att belöna anställda för banala, enkla uppgifter är kanske inte så effektivt. Organisationen i den illustrativa studie som diskuterades tidigare lyckades få till engagemang eftersom uppgifterna var knutna till en berikande inlärningsupplevelse som bidrog till den övergripande karriärutvecklingen. Ytterst handlar spelifiering om att engagera människor och motivera dem att nå mål. Den kan inte lyckas med ointressanta element som inte i sig motiverar de anställda. 
  3. Se till att programmet har hög synlighet och inkluderar många i organisationen. Detta är avgörande för spelifieringsprogrammets engagemang och framgång.
  4. Räkna med modifieringar av systemet. En konsekvent övervakning säkerställer att spelifierade program håller sig i linje med organisatoriska mål och strategiska mål.

Rätt utförda kan organisationer använda spelifieringsprinciper för att påverka beteenden hos sina anställda, vilket kan leda till förbättrade affärsresultat.

Artificiell intelligens inom talent management

Det är otroligt spännande med den potential artificiell intelligens (AI) har att avsevärt förbättra hur vi rekryterar och utvecklar talanger.

Men låt oss vara tydliga, resultaten hittills har inte alltid varit positiva.

I det här vitboken ger vi en balanserad och transparent översikt över för- och nackdelarna med att använda AI inom talent management – och lyfter fram var vår bransch kan dra nytta av dess kraftfulla analytiska potential och flaggar områden där AI-tekniker ska behandlas med försiktighet.

Ladda ner nu
artificial intelligence in talent management cta whitepaper cover
Decoration