Reduser gjennomtrekken av ansatte med en vurderingsløsning på flere nivåer

Dette barnesykehuset ønsket å ansette, og beholde, de rette talentene

Utfordring

 

Alle sykehus ønsker å levere pasientsentrert omsorg, og alle sykehus ønsker å redusere gjennomtrekken av ansatte. Målet til dette fremtredende barnesykehuset var å skape et helsefremmende miljø for pasientene og familiene deres som samsvarte med sykehusets nye toppmoderne anlegg. Utfordringen var å danne en arbeidsstyrke som hadde banebrytende kliniske og tekniske evner, men også evner som medfølelse, empati, pasientfokus, kommunikasjon og samarbeidsevner.

I et svært konkurrerende bemanningsmarked, hadde sykehuset en kortsiktig gjennomtrekk på 24 %. Med en anslått kostnad på en til to ganger årslønnen, var dette en økonomisk byrde for et allerede anstrengt sluttresultat. Utfordringen var derfor ikke bare å ansette de rette talentene, men også å beholde dem.

Løsning

Sykehuset tok i bruk Talogys helsetjenesteløsning for å identifisere nøkkelkompetanser for hvert stillingsnivå. Rekrutterings- og utvelgelsesprosessen ble omstrukturert for å sikre maksimal effektivitet, lovmessig forsvarlighet og en positiv kandidatopplevelse. Nøkkelen til suksess var implementeringen av helsespesifikke vurderingsverktøy designet for å redusere turnover og velge ut bedre personell. Disse inkluderte Talogys intervjuvurderinger for helsepersonell og nettbaserte vurderinger.

Resultater

 

Før intervensjonen var den kortsiktige gjennomtrekken av ansatte på 24 %. Siden implementeringen har 450 nye arbeidstakere blitt ansatt, og kun to har sluttet i organisasjonen. Den kortsiktige gjennomtrekken av ansatte vil ikke bli liggende på 1 %, men sykehuset har gjort en drastisk endring i arbeidsstyrken sin ved å tydelig definere hvilken type ansatte det ser etter og bruke de riktige vurderingsverktøyene for å velge kandidater som passer til den profilen. Vi ser nå en indikasjon på at pasienttilfredsheten forbedres, og kostnadsbesparelsene for gjennomtrekken er estimert til mer enn 750 000 dollar.

graf over kortsiktig gjennomtrekk for 450 ansatte

Systemet gjorde det mulig for sykehuset å fokusere på det de gjør best – gi enestående pleie – samtidig som det forbedret det helsefremmende miljøet og sluttresultatet. Ved å satse på å påvirke organisasjonens kultur tiltrekker sykehuset seg nå kandidater av høyere kvalitet, de velger ut kandidater mer effektivt og skaper et miljø der høytytende ansatte kan trives.