Miami

Løsninger for brannvesen og polititjeneste

Utfordringen

 

Bystyret i Miami er ansvarlig for trivselen og sikkerheten til innbyggerne og virksomhetene sine.
I 1997 ønsket byen å fornye prosessene for forfremmelser innen offentlig sikkerhet samt innlede et partnerskap med et etablert testkonsulentfirma som kunne levere rettferdige og gyldige forfremmelsesvurderinger. Firmaet måtte også kunne navigere og oppfylle byens lokale, statlige og Føderale forpliktelser.

Byen trengte eksamensstøtte for følgende to avdelinger:

  • Brannstyrken City of Miami Department of Fire-Rescue
  • Polititjenesten City of Miami Police Department

Alt arbeid utføres av Talogy; det brukes ingen underleverandører. Det er ikke nødvendig å følge nøye med når de jobber. På denne måten skapes et sterkt samarbeid som jeg ikke tar for gitt!

Eyran Kraus

Ph.D, Testing and Validation Division Supervisor, City of Miami

Løsning

 

Bystyret i Miami innledet et produktivt og profesjonelt forhold med Talogy Services tidlig i 1998. En sentral del av denne avgjørelsen var nok Talogys brede erfaring med å jobbe med føderale byråer, samt flere år med bruk av innovative testprosesser i samarbeid med politi- og brannbyråer.

Siden starten av partnerskapet har Talogy vært involvert i nesten 40 forfremmelseseksamener for flere typer høytstående stillinger hos Miamis brann- og polititjenester. Stillingene omfatter alt fra politisersjant, løytnant og kaptein, til stillinger som brannløytnant, brannkaptein og brannsjef. Forfremmelseseksamenene involverer ofte store søkermasser, med opptil 400 potensielle kandidater for hver prosess.

 

Forfremmelseseksamener hos politiet

Alle forfremmelseseksamener hos polititjenestene har frem til dags dato bestått av to brede komponenter: Simuleringsøvelser for alle stillinger, pluss en skriftlig eksamenskomponent som varierer etter rang:

  • En scenariobasert flervalgsoppgave der situasjoner skal vurderes (f.eks. sersjant)
  • Stillingsinspirert oppgave i stilform (f.eks. løytnant og kaptein)

 

Alle prosessene inneholder en veiledning som forbereder kandidatene, og et orienteringsprogram som administreres av Talogy, samt tilbakemeldingene for resultatene til kandidatene. Talogy har også vært ansvarlig for å samle inn alle vurderingene for eksamener som bruker simulering.

 

Forfremmelseseksamener hos brannvesenet

I løpet av årene og på tvers av rangene har eksamenene for forfremmelser innen brannvesenet inkludert tekniske kunnskapstester, scenariobaserte tester inspirert av ekte arbeid, skriftlige stillingsinspirerte oppgaver, intervjuer med stillingsbaserte spørsmål og en rekke simuleringsøvelser.

Alle prosessene inneholdt også en veiledning som forbereder kandidatene, og et orienteringsprogram som administreres av Talogy. Talogy har også vært ansvarlig for å samle inn alle vurderingene for eksamener som bruker simulering.

Etter å ha jobbet med flere Talogy-medlemmer de siste 17 årene, kan jeg personlig bekrefte at de er svært engasjerte, erfarne og kompetente fagfolk. De fullfører konsekvent hver eneste fase av de svært detaljerte og kompliserte talentvurderingsprosjektene våre. De er fleksible og har en utmerket kundeservice. Gruppemedlemmene deres tilbyr kreative og praktiske løsninger for å møte byens utviklende behov for talentvurdering.

Eyran Kraus

Ph.D, Testing and Validation Division Supervisor, City of Miami

Resultater

 

Arbeidet med Talogy har ført til flere positive resultater for Miami. De nesten 40 forfremmelsesprosessene har ikke bare ført til sterke og mer vellykkede arbeidere over flere ranger, men også sørget for at det nesten ikke har vært noen rettstvister. Talogy har heller ikke per dags dato hatt problemer med de administrerte testprosessene.

De pålitelige resultatene som Talogy-gruppen har levert i over 20 år har også gjort at byen kunne forhandle frem flerårige kontrakter med flere eksamener, noe som sparer myndighetene mye tid, krefter og penger.