5 saker framgångsrika företag gör för att behålla topptalanger

Av Amber Thomas, konsult
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Efter att du lagt ner tid, kraft och resurser för att anställa de bästa möjliga anställda måste du behålla den talangen. Många böcker har skrivits och exitintervjuer genomförts där arbetsgivarna letar efter hemligheten med att hålla sina anställda nöjda.

Lön, pensionsplaner och semesterförmåner står högt upp på listan över varför dessa fantastiska anställda tog jobbet, men det är inte skäl nog att hålla dem anställda i det långa loppet. Arbetstillfredsställelse kommer att öka bibehållandekvoten. Här är några strategier du kan använda för att behålla din talanger:

  1. Skapa en miljö som får dina anställda att känna sig som tillgångar för ditt företag. Få dem inte att känna sig som en omkostnad. Låt dem känna sig trygga i sitt jobb. Hälsa på dem med namn, låt dem veta att du vet vilka de är och vilket bidrag de kommer med till företaget. Få deras input om regler eller ändringar som kan behöva göras. Uppmuntra fastställande av mål och låt dem göra sina egna val så ofta som möjligt.
  2. Tydliggör företagets förväntningar och mål. Se till att det finns arbetsbeskrivningar så att dina anställda vet vad som krävs av dem. Om förändringar behöver göras, förvänta dig inte att de lär sig det genom osmos. Du måste kommunicera direkt och tydligt. Bra medarbetare vill göra dig nöjd, men de måste veta vad de behöver göra för att det ska hända.
  3. Skapa en öppen och ärlig arbetsmiljö. Ge återkoppling på utfört arbete och var villig att lyssna, verkligen lyssna, på dina anställdas farhågor.  Slumpmässiga möten i korridoren där man kan småprata är bra, men kan inte ersätta att faktiskt sitta ner öga mot öga och diskutera arbetsrelaterade frågor.  Var öppen och lyssna på nya idéer. Acceptera förslag på hur problem ska lösas. Var tillgänglig och öppen när dina anställda ber om din vägledning. Håll dina topptalanger informerade om vad som händer med företaget – låt inte ryktena ta över. Om det finns några problem eller bakslag, kommunicera detta.
  4. Ge möjligheter att växa och lära, och låt dina anställda veta att det finns utrymme för avancemang i företaget. Erbjud undervisning för fortbildning. Ge utmanande och stimulerande arbete. Dra nytta av deras passion och låt dem fokusera sin tid och energi på projekt de kan trivas med. Låt dem veta vilka karriärutvecklingsplaner du har för dem och vilka möjligheter som finns för dem att växa hos företaget.
  5. Ge ett erkännande till och belöna bra arbete. Det är alltid trevligt med ekonomiska bonusar, men ett erkännande av ett väl utfört jobb räcker långt för att skapa välvilja och lojalitet. Erkännandet måste vara specifikt: “Bra jobbat” är ok, men “Bra jobbat med Nelson-projektet” är bättre. För att behålla talangerna måste du få dem att känna sig uppskattade, respekterade och värdefulla. Nyligen genomförda studier visar att när de anställda känner sig undervärderade och underskattade söker de sig till annan anställning. De behöver känna att deras bidrag till verksamheten är viktiga. Men återkoppling och beröm måste vara uppriktiga. Topptalanger är smarta nog att veta skillnaden mellan uppriktig uppskattning och plattityder.

Framför allt bygger en effektiv rekryteringsprocess grunden för alla de metoder som listas här. Positionera dig för att välja kandidater som passar bra för både jobbet och organisationen: Se till att fastställa vilka kompetenser och färdigheter som krävs för framgång och använd sedan giltiga rekryteringsverktyg för att identifiera individer med de här egenskaperna. Du kommer att belönas, inte bara med en god bibehållandekvot, utan även med lojala medarbetare som bidrar till din organisations framgång – på lång sikt.

Ledande på framtidens arbetsmarknad

Allteftersom arbetslivet fortsätter att förändras fortsätter ledarnas roll och egenskaper att diskuteras och utvärderas.

Vilka är de viktigaste förändringarna och möjligheterna med covid-19, vilket resulterar i den största globala ledarskapsutmaningen på decennier?

Ladda ner vår forskningsrapport nu och utforska våra insikter om fyra viktiga ledarskapsteman:
 

  • Ledarskapets inverkan på organisationens prestation
  • Ledarskapets inverkan på medarbetarupplevelsen
  • Lärdomar från ledarskap i pandemin
  • Ledarskapets framtid – kritiska utmaningar och svar
Ladda ner nu
Decoration