Bygga en diversifierad och inkluderande arbetsplats

Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

“Mångfald handlar om att bli inbjuden till festen. Inkludering om att bli uppbjuden att dansa.”

– Verna Myers


Mångfald och social rättvisa blir allt viktigare i samhällsklimatet och börjar att påverka affärsbesluten på ett betydande vis. De har också blivit viktiga faktorer för hur anställda och kandidater utvärderar arbetsgivarnas attraktivitet.

Det är inte längre en ny insikt att företag som fokuserar på rättvisa och vidtar åtgärder för att öka mångfalden har en bättre chans att attrahera och behålla topptalanger. Och forskningen har visat positiva affärsresultat för organisationer med olika arbetsstyrkor, i synnerhet de med mångfald inom ledningsteamen.

Mångfald och inkludering ger kvantifierbara effekter. Forskning visar att affärsfördelarna med inkludering är följande:

  • 39 % ökning av kundnöjdheten
  • 22 % ökning av produktiviteten
  • 27 % ökning av lönsamheten
  • 22 % minskning av personalomsättningen

Organisationer med inkluderande ledare har 70 % större sannolikhet​att ha erövrat en ny marknad de senaste 12 månaderna

Vår metod

För att D&I-interventioner verkligen ska vara effektiva krävs fokus på både människor och processer. Först då kan systematiska fördomar och orättvisor fås bort i alla talangprogram, praxis, policyer och protokoll. Vår metod för att stödja organisationer vid dessa processförändringar stöds av fem kärnprinciper:

Globalt perspektiv

Att tänka på kulturella nyanser runt om i världen.

Personlig insikt

Att ge personer individualiserad information om deras underliggande egenskaper som leder till inkluderande beteenden.

Integrerad metod

Att anamma en holistisk, integrerad metod för att bygga en inkluderande kultur – som börjar i toppen.

Rollmodell

Att använda alliansskapande som ett ramverk för inkluderande ledarskapsutveckling och beteendemodellering inom hela organisationen för att åstadkomma förändring.

Ansvarighet

Att visa engagemang för handling genom att sätta upp mål och mäta framsteg.


Våra lösningar

Begreppen mångfald och inkludering har alltid legat till grund för allt vi gör: att sträva efter lika möjligheter och att omfamna olikheter ligger i vårt DNA som organisationspsykologer. Detta betyder att varje gång vi utformar eller använder en bedömning, eller bygger en talangprocess, är mångfald och rättvisa våra mål. För dig innebär detta absolut trygghet att du anställer och utvecklar din personal med D&I som en central del av dina processer.

Attraktion

Capture‍‍, vår innovativa och mycket visuella bedömning, utvärderar hur väl kandidaternas värderingar överensstämmer med dina organisatoriska värderingar. Specialiserade mångfalds- och inkluderingsvärden inom Capture innebär att du kan rikta in dig på en mer mångsidig sökandepool.

Urval

Använd vårt unika verktyg, Talogy Perceptions, för att mäta de beteenden som ligger till grund för en individs förmåga att agera rättvist, inkluderande och respektfullt. Vi kan stödja dina urvalsprocesser med expertis inom analys av negativa följder, bedömarutbildning och kompetensdesign.

Utveckling för alla

Våra banbrytande D&I-utvecklingsprogram ger varaktiga beteendeförändringar och kan levereras genom coachning, seminarier eller webbinarier. Dessutom ger verktyget Talogy Perceptions dig språket för att förstå och identifiera en individs förmåga att arbeta rättvist.

Utveckling för ledare

Oavsett om du precis har inlett din resa inom mångfald och inkludering (D&I), eller redan gjort stora framsteg, omfattar vår lösning inkluderande ledare både individuellt lärande och bredare organisationslärande genom 360-processen‍‍ och skräddarsydd coachning.

Att bygga bättre organisationer genom inkluderande ledarskap

Ämnet mångfald och inkludering (D&I) är ett fokusområde för många organisationer just nu.

Organisationer som har varit framgångsrika när det gäller att skapa hållbar förändring inom D&I har haft ett starkt engagemang, och handling, inom sitt ledarskap.

I denna vitbok kommer du att lära dig om vilken roll ledare spelar för att skapa en inkluderande kultur, en som strävar efter att skapa allierade, eller förkämpar för mångfald, såväl som ledarskapskompetenser och -egenskaper som bidrar till ett inkluderande beteende och klimat.

Ladda ner nu
building better organizations through inclusive leadership cta whitepaper cover
Decoration