Syngenta

Påskynda utvecklingen av globala talanger

Syngenta hjälper växande befolkningar att leva på ett hållbart sätt genom att använda vetenskap och innovativa grödeslösningar för att förändra hur grödor odlas. Detta för att göra det möjligt för miljontals odlare att bättre utnyttja tillgängliga resurser.

Utmaningen

Syngenta har 28 000 anställda och de är verksamma i 90 länder runt om i världen. Vi har arbetat tillsammans i över tio år och detta projekt bestod i att designa ett karriärutvecklingscenter (CDC) för tre av deras största regioner: Europa, Afrika och Mellanöstern (EAME), Latinamerika (LATAM) samt Asien och Stillahavsområdet (APAC).

Syftet med CDC var att påskynda utvecklingen av de personer på talangmatrisen som eftersträvade att uppnå den första nivån för högre chefer inom tre vitt skilda funktioner: FoU, verksamhetsdrift och försäljning. Det var viktigt att upplägget låg i linje med Syngentas talangstrategi.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Lösningen

 

Det första steget var att arbeta med ämnesexperter för att identifiera vad som var annorlunda på högre ledningsnivå i var och en av dessa funktioner och regioner. Vi använde de insamlade uppgifterna för att överväga vilka av Syngentas kompetenser vi behövde mäta och hur vi bäst skulle uppnå detta.

Vi har skapat världens största utbud med över 260 övningar, så baserat på vår analys av data kunde vi skräddarsy fyra simuleringsövningar för att återspegla de typer av aktiviteter och interaktioner som högre ledare vanligtvis är inblandade i. Detta gav en kostnadseffektiv och skräddarsydd lösning för Syngenta. Det var viktigt att övningarna var rättvisa och relevanta för deltagare från ett brett spektrum av discipliner och kulturer. Vi var därför noga med att se till att innehållet var lika utmanande för alla och att det inte var en fördel att ha någon speciell teknisk eller regional kunskap. En övning ägde rum i Kina, en i USA, en annan i Tyskland och en ägde rum på en internationell byrå liknande Världshälsoorganisationen.

Utöver användningen av simuleringar inkluderade processen ett endagsseminarium som fokuserade på hur deltagarna på bästa sätt kunde använda sin 360-återkoppling (genomförd i förväg), hur man skapar en personlig utvecklingsplan och hur man maximerar nyttan av coachning och mentorskap.

Vi var ansvariga för fyra av dessa CDC:er: två i Schweiz för talanger från EAME, ett center i Singapore och ett i São Paulo. För varje evenemang tillhandahöll vi en centeransvarig som utbildade en grupp seniora ledare från regionen att agera som observatörer, skriva rapporter och ge återkoppling om utvecklingen. Många av observatörerna kommenterade att denna utbildning var värdefull när det gäller att utveckla såväl deras egna ledarskapsförmågor som deltagarnas dito. Löpande förbättringar gjordes av processen mellan varje center, inklusive ökad automatisering av rapportskrivningsprocessen. För de flesta av observatörerna var engelska inte deras första språk, så genom att skapa en standardiserad uppsättning återkopplingskommentarer kunde vi hjälpa dem att ta fram högkvalitativa återkopplingsrapporter om utveckling på ett snabbare och mer exakt sätt.

Resultaten

 

  • 94 % av observatörerna och 95 % av deltagarna beskrev kvaliteten på återkopplingen som antingen ”Utmärkt” eller ”Bra”.
  • 95 % av deltagarna beskrev sin personliga utveckling och motivation som ”Utmärkt” eller ”Bra”.
  • 100 % av deltagarna sa att deras engagemang för sin framtida utveckling var antingen ”Utmärkt” eller ”Bra”.