Eisai

Resilient ledarskap på Eisai

Kundutmaning

 

Eisai är ett globalt läkemedelsföretag med huvudkontor i Japan, specialiserat på onkologi och neurologi. Deras arbete är baserat på en underliggande mission för folkhälsovård (HHC): ”Vi tänker först och främst på patienterna”. I linje med den missionen uppmuntras alla anställda att lägga 1 % av sin arbetstid på att komma nära patienterna, för att förbättra vår förståelse för den verklighet som patienter och deras familjer lever, samt även deras karriärer. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara mycket effektivt men det kan ha en betydande inverkan på de anställda.

 

Och allt eftersom företaget har vuxit ställdes det dessutom inför olika utmaningar och EMEA:s VD Gary Hendler har alltid ansett att motståndskraft är ett nyckelbeteende för att hantera och effektivt reagera på den ständigt föränderliga miljön.

 

Som ett resultat introducerade han för 10 år sedan ”motståndskraft” som ett av de motiverande beteenden som han anser lägger grunden för organisatorisk framgång. Begreppet motståndskraft, eller resiliens, är nu djupt inbäddat i organisationen och något Eisai ser som oerhört värdefullt för att deras ledare och anställda ska uppnå framgångar.

 

2011 beslutade Eisai att operationalisera sitt fokus på motståndskraft genom att samarbeta med Talogy för att utveckla en mängd olika motståndskraftsfokuserade initiativ för att stärka motståndskraften hos Eisai-anställda över hela Europa.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Lösning

 

 • Eisai förde ett nära samarbete med Talogys resiliensexperter för att utveckla ett anpassat, tillämpligt seminarieformat. Fokus för detta var att bädda in begreppet resiliens i Eisai-organisationen med hjälp av ett robust psykometriskt verktyg.
 • Eisais resiliensseminarier är utformade för att:
  • fortbilda ledare och deras team om begreppet motståndskraft
  • hjälpa alla team att bygga upp och förbättra sina naturliga nivåer av motståndskraft
  • utbilda ledare om hur man coachar och fungerar som mentor för sina team, för att förbättra deras motståndskraft
 • Tio kommersiella utbildningschefer och L&D-experter från Eisai från hela Europa har certifierats som resiliensexperter och är kvalificerade att leda resiliensseminarer för alla anställda inom organisationen.
 • Seminarierna har stöd av Talogys välkända frågeformulär för motståndskraft (Resilience Questionnaire) som fokuserar på aspekterna av en persons psykologiska resiliens, tankemönster och beteenden som påverkar deras förmåga att reagera positivt på motgångar och utmaningar.
 • Efter att ha deltagit i seminarierna uppmuntras företagsledare att använda sina nya färdigheter för att hjälpa sina team med motståndskraftsbaserade initiativ, som personlig coachning, teamsessioner och medarbetarseminarier

Resultat

 

Resiliensseminarierna har genomförts under de senaste nio åren, så konceptet och värdet är nu helt införlivade i Eisais organisation. Över 600 Eisai-anställda från hela världen har deltagit i minst ett resiliensseminarium och delegaterna rapporterar att de känner att de fått mer egenmakt tack vare seminarierna.

Seminarierna och frågeformulären har utan tvekan gett insikt i att individer kan hantera förändringar. Under coronapandemin 2020 sågs det som ett värdefullt, relevant verktyg för att stödja team – både professionellt och personligt – med återkoppling från seminarier som visar att individer inser att de kan lära sig att bli mer motståndskraftiga.

Efter att ha genomfört utbildningar med många olika verktyg är detta alltid ett som tas otroligt väl emot av alla deltagare. Profilen i kombination med ett seminarium underlättar goda diskussioner, du inser att detta är en viktig färdighet, både för jobbet och privatlivet.

Hannah Collison

Senior Director Commercial Effectiveness, onkologi, Eisai