Att driva på organisatorisk förändring: 5 tips för ledare

Av Rose Keith, konsult
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Förändring är en oundviklig del av livet, och organisatorisk förändring är också oundviklig. Även om de flesta av oss inser att detta stämmer betyder det inte att det alltid är lätt eller bekvämt att gå igenom detta. De flesta förändringar inom organisationer börjar på ledningsnivå och kommer som ett resultat av något som anses vara värt att åstadkomma.

Men hur kan ledarskap driva förändring på ett effektivt sätt?

 1. Kommunicera, kommunicera, kommunicera.
  När man introducerar någon form av förändring ska ledarna ta på sig ansvaret för att kommunicera den till organisationen – tidigt och ofta. Ju större förändring, desto mer strategisk ska kommunikationsplanen vara. Vem behöver veta vad och när? Timingen är också kritisk. Att kommunicera för brett för tidigt, innan förändringen inträffar, kan ge de anställda för mycket tid att oroa sig, och att vänta till sista minuten kan göra att folk blir överraskade.
 2. Välj förkämpar för förändring.
  Det är viktigt att förändringen stöds av människor på alla nivåer i organisationen, och inte bara av de i toppen. Även om direktivet för varje förändring vanligtvis kommer från ledningen är det mycket mer sannolikt att människor stöder ett nytt initiativ om de övriga de arbetar med också gör det. Av denna anledning är det viktigt att ha förkämpar på alla nivåer som är engagerade i förändringsprocessen. Håll fokusgruppsmöten för att få återkoppling om vad som kan vara svårt med förändringen och ta denna återkoppling på allvar. I det här blogginlägget berättar vår VD hur han införde fokusgrupper för att kommunicera och att stärka medarbetarna. 
 3. Förutse fallgropar.
  Med varje förändring blir det en anpassningsperiod. Det kommer sannolikt också att bli en del negativa aspekter. Det är viktigt att tänka igenom dessa potentiella fallgropar i förväg och komma med idéer för att bekämpa dem. Om du hoppar över det här steget kommer du att vara oförberedd när initiativet redan är igång. Det går inte att förutsäga allt som kan gå fel, men lägger man ner en hel del eftertanke på detta i förväg sparas mycket möda senare.
 4. Fira framgångar.
  När en förändring har genomförts, fira framgången på ett sätt som visar upp det som är positivt. I synnerhet om förändringen av någon anledning har varit smärtsam vill du uppmärksamma de fördelar den har medfört. Detta kan innebära att du behöver vara kreativ i fråga om hur du beskriver olika aspekter av förändringen.
 5. Var öppen för att förändra din förändring.
  Varje ny idé är bara en idé tills den implementeras i verkligheten. Ledarna måste vara flexibla och villiga att anpassa sig vid behov. Om möjligt, börja med ett litet segment av din organisation som pilot innan du implementerar förändringen i organisationen som helhet. Se vad som fungerar och vad som inte fungerar, och justera vid behov.

Med Winston Churchills odödliga ord: “Att förbättra är att förändra; att vara perfekt är att förändras ofta.” Det kan vara smärtsamt med förändringar, men om de överhuvudtaget sker, finns det troligen en bra anledning till det. Ledare kan blir kraftfulla förändringsagenter om de har alla dessa tips i åtanke.

Att bygga motståndskraftiga organisationer

Som ett resultat av både den fjärde industriella revolutionen och den senaste pandemin är förändringen nu konstant och obeveklig.

Trots de enorma möjligheter som förändring möjliggör ökar problem som ökad stress, utbrändhet och sämre välbefinnande – vilket belyser den obestridliga betydelsen av organisatorisk motståndskraft.

För att överleva och växa nu är det viktigt för ledarna att bygga upp sin motståndskraft för att kunna svara på förändringar väl och återhämta sig från motgångar. När de lär sig detta påverkar de sedan sitt teams motståndskraft direkt eftersom den mest avgörande komponenten i en motståndskraftig organisation är dess motståndskraftiga medarbetare.

Det har visat sig att mycket motståndskraftiga medarbetare är 43 % mer produktiva, 47 % mer engagerade i jobbet och sannolikheten att de ska stanna kvar i sin nuvarande organisation är dubbelt så stor.

Ladda ner vår vitbok nu för att ta reda på:
 

 • Vad är motståndskraft?
 • Hur påverkar motståndskraft organisationer?
 • De åtta nyckelstrategierna för att utveckla motståndskraft
 • Hur man kopplar individuell motståndskraft till organisatorisk motståndskraft
Ladda ner nu
building resilient organizations cta whitepaper cover
Decoration