Att använda emotionell intelligens för att navigera i en ny era av arbete

Av Sarah Speers, regionchef, Product and Accreditation
Tidigare publicerat av PSI Talent Management eller Cubiks, innan företaget bytte namn till Talogy.

Jag har haft förmånen att ha arbetat med emotionell intelligens (EI) under större delen av min karriär. Detta har hjälpt mig genom både personliga och professionella erfarenheter – att skaffa barn, återvända från mammaledigheten, navigera i utmanande arbetsrelationer, förvärv, listan kan göras längre!

Under det senaste året har förmågan att leda mig själv att vara effektiv i både personligt och socialt avseende varit viktigare än någonsin tidigare. Den sköra balansen mellan arbete, hemundervisning och att i allmänhet ta itu med vad livet har kastat oss i vår väg har tänjt de flesta av oss till bristningsgränsen. Det är här min bakgrund i den här branschen har gjort stor skillnad; Jag har använt den känslomässiga intelligensen för att navigera i en ny era av arbete.

Jag inser att inte alla har gått kurser om eller konsulterat kunderna utifrån grundantagandet om EI. Även om jag uppskattar den bakgrund jag har på det här området är jag den första att säga att jag är lika “mänsklig” som alla andra. Jag har gråtit, jag har skrikit, jag har älskat och skrattat, samtidigt som jag hela tiden har påmint mig själv om att vara snäll mot mig själv med det jonglerande som har krävts. Emotionell intelligens handlar inte om att vara perfekt, det handlar om vad vi gör när vi inte är perfekta!

Bekräfta dina känslor

Jag har haft samtal med mina två små barn under det senaste året om varför mamma gråter eller skriker. Jag kan bara hoppas att denna ärlighet och medvetenhet kommer att hjälpa dem i framtiden att förstå att det är ok att uttrycka känslor; de finns till för att hjälpa oss att förstå och bearbeta situationen.

Genom det arbete jag gör är jag bara alltför medveten om vilken inverkan det har på både mig själv och de omkring mig att inte bekräfta sina känslor. Genom coachning och min egen självreflektion vet jag att när jag har negativa känslor om mig själv – inkompetent, obetydlig eller illa omtyckt (låg självaktning) – påverkas min känslomässiga motståndskraft och brist på flexibilitet. Jag blir mer känslomässig och jag håller fast vid det som får mig att känna mig trygg. Min ångest smyger sig på och tar över den extraverta, människoälskande individ jag är, vilket gör att jag blir tillbakadragen och tyst.

Fortsätt med försiktighet

Trygghet är så viktigt för oss som människor och känslan av “jag är ok, du är ok” (hög självaktning och hög respekt för andra) hjälper oss att frodas i den sociala värld vi lever i och vara den bästa version av oss som vi kan vara. Så snart detta utmanas och vi känner oss “inte ok”, slår vårt försvar in och vår prioritet blir att hålla oss trygga. Oavsett om detta är emotionell trygghet eller fysisk trygghet förändras människors observerbara beteenden och de kanske inte känner sig bekväma med att dela med sig av dessa känslor.

Denna trygghet har varit kärnan i hur jag har mått under det senaste året – trygghet i mitt eget hem känns bra, samtidigt som det har varit utmanande att ge sig ut i den “riktiga världen”. Främlingar som trängt sig förbi mig i butiker, människor som inte distanserar sig socialt och scener med folksamlingar på nyheterna har inneburit att mina ångestnivåer har stigit och att jag har återvänt hem panikslagen och nervös.

Att samlas för första gången för teammöten (utomhus) har känts bra, men samtidigt lite oroligt i och med att jag umgås med en annorlunda grupp människor. Jag befinner mig i den tacksamma situationen att jag har blivit fullvaccinerad, vilket betyder att jag har åtnjutit dessa möjligheter. Jag har fler möten planerade under de kommande månaderna för att förbättra kontakten med mitt team och kollegor på ett mer personligt sätt. Och nyligen fick jag beskedet att mitt kontor öppnar igen, vilket har gett mig tillbaka den välbekanta känslan av fjärilar i magen och en lätt oro. Hur kommer det att bli? Vilka processer kommer att finnas på plats? Kommer jag att känna mig trygg?

Flexibilitet räcker lång väg

Mitt företag har nu en hybrid arbetsstruktur där vi kan välja hur och var vi arbetar. Teamen kan bestämma hur och var vi träffas – ansikte mot ansikte om alla är bekväma med det eller virtuellt om vissa inte är det. Det vi har kommit överens om är att oberoende om vi träffas fysiskt eller virtuellt måste ansträngningar göras för att få med alla. Den här flexibiliteten och empatin för olika känslor när det handlar om att träffas bidrar långt till att lugna de fjärilar i magen och känslor av oro som denna tidigare normala aktivitet har framkallat hos mig.

Jag hoppas att jag har skapat en miljö för dem jag arbetar med där de känner sig trygga och att de känner att de kan vara öppna och ärliga kring detta nästa steg i den föränderliga värld vi lever i. Att bekräfta min emotionella intelligens och tillhörande känslor kommer att låta mig att inte bara överleva utan också att frodas i denna nya era av arbetet. Med allt detta i åtanke ska vi alla påminna oss själva om att det är ok att inte vara ok ibland. Vi bör göra det till en poäng att lyssna på hur vi mår. Det har varit en berg-och-dalbana i ett år och det kommer att bli ok!

Ledande i framtidens arbetsliv

Allteftersom arbetslivet fortsätter att förändras fortsätter ledarnas roll och egenskaper att diskuteras och utvärderas.

Vilka är de viktigaste förändringarna och möjligheterna med covid-19, vilket resulterar i den största globala ledarskapsutmaningen på decennier?

Ladda ner vår forskningsrapport nu och utforska våra insikter om fyra viktiga ledarskapsteman:
 

  • Ledarskapets påverkan på organisationens prestation
  • Ledarskapets inverkan på medarbetarupplevelsen
  • Lärdomar från ledarskap i pandemin
  • Ledarskapets framtid – kritiska utmaningar och svar
Ladda ner nu
Decoration